×
×

Ole fik 15 år med sin nye lunge, og gav så meget igen

Printer-friendly version

Hele uge 41 har stået i organdonationens tegn, og i anledning af National Organdonationsdag på lørdag 12. oktober opfordrer Dansk Center for Organdonation danskerne til at sætte ord på deres tvivl og tage snakken om organdonation. Mere end en halv million er så meget i tvivl, at det er en barriere for, at de kan tage stilling.

- I Lungeforeningen er vi tæt på mennesker, der er så syge, at organtransplantation er den eneste behandlingsmulighed, og vi kæmper for, at flere får mulighed for den livreddende behandling, som en lungetransplantation er. Ole Wayland Hansen fik 15 år med ny lunge og gjorde et fantastisk frivilligt arbejde for lungesagen, siger direktør i Lungeforeningen, Anne Brandt. 


Ole fik 15 år med sin nye lunge, og gav så meget igen
Lokalformand i Roskilde og tidligere medlem af hovedbestyrelsen, Ole Wayland Hansen, er død. Æret være hans minde.

Ole fik 15 år med sin nye lunge og har været så utrolig taknemmelig for alt det, han nåede at opleve. I de 15 år kæmpede Ole for lungesagen til det sidste åndedrag - i Lungeforeningens hovedbestyrelse, i Alfa 1-Danmark og ikke mindst i lokalafdelingen af Lungeforeningen i Roskilde, hvor Ole i samråd med sin stærke bestyrelse var med til at skabe en masse gode aktiviteter og samarbejder lokalt. Det var vigtigt for Ole at blive ved med at gøre en forskel for andre lungesyge. Det var på den måde, han udtrykte sin store taknemmelighed for sit andet liv.


En omsorgsfuld ildsjæl for Lungesagen
I 1995 blev foreningen Alfa-1 Danmark dannet. Ole var fra begyndelsen et stort aktiv for foreningen og blev i år 2000 valgt som næstformand i bestyrelsen. Senere påtog han sig formandsposten. Ole var i disse år, primusmotor på større og mindre arrangementer til stor glæde for både børn og voksne med alfa-1 antitrypsinmangel.

Ole blev valgt ind i Lungeforeningens hovedbestyrelse i 2005 og bragte derigennem både et stærk patientperspektiv og professionelt syn på bestyrelsens arbejde og ikke mindst et stærk samarbejde og parløb med Alfa-1 foreningen. I 2007 indtrådte Ole som Lungeforeningens repræsentant i “Styregruppen for oprettelsen af Dansk Center for Organdonation” og Transplantationsgruppen.

Ole var således i adskillige år en meget aktiv deltager i lungesagen på flere fronter og har været medvirkende til at igangsætte den ambitiøse og visionære strategi for lungesagen, sundere lunger- livet igennem. Han har flere gange stillet op til kampvalg til bestyrelsen og blevet valgt. Til valget af bestyrelsesmedlemmer i Lungeforeningen i 2011 beskrev Ole sig selv således i sin opstilling:

- Jeg er 64 år og har været ansat i offentlig forvaltning i 26 år. Jeg har i en del år beskæftiget mig med foreningsarbejdet, herunder været formand for Alfa-1 Danmark gennem 4½ år. Jeg har med baggrund i egne erfaringer som lungetransplanteret haft kontakt med mange lungesyge og pårørende, som fortsat kontakter mig for råd og vejledning. Jeg arbejder for rehabilitering, mere synlighed og tilstedeværelse lokalt (f.eks. opstart af lokalforening i Roskilde) med deraf følgende aktiviteter, dvs.vi skal engagere medlemmerne til eget og pårørendes bedste. Herudover arbejder jeg for, at folk skal tage stilling til, om de vil være organdonor eller ej og meddele dette til donorregistret. Jeg repræsenterer desuden Danmarks Lungeforening i Transplantationsgruppen.


Netop arbejdet som frivillig for Lungesagen og for at gøre en forskel brændte i Oles hjerte. I 2011 tog Ole initiativ til at starte Roskilde Lokalafdeling og Lungecaféen ”Café Åndenød” sammen med Birgit Schelde Holde. Sammen med den resterende bestyrelse i Roskilde gjorde Ole en kæmpemæssig indsats for mennesker med lungesygdomme og pårørende i Roskilde Kommune.

Ole Wayland var en af Lungeforeningens helte. Han delte ud af sin egen enestående livshistorie og var en stærk stemme, der havde en vedholdenhed i sit arbejde for at forbedre lungepatienters forhold. Hans mangeårige engagement i Lungeforeningen har gjort en stor forskel for utrolig mange mennesker med en lungesygdom inde på livet. Han var med sin lungehistorie et forbillede for andre og viste, hvordan man kan leve et godt liv med en kronisk sygdom.

Vi er i Lungeforeningen evigt taknemmelige for Oles aktive arbejde for Lungesagens store udvikling – hans hjertelige, imødekommende, reflekterede tilgang flyttede meget og gav resultater.

Ære være Oles minde på vegne af
Jan Hansen, Birgit Schelde og Jonna Keller, Roskilde Lokalafdeling og Café Åndenød samt bestyrelse og medarbejdere i Lungeforeningen

Ida Corina Jahn, frivillighedskonsulent, Matilde Rømer, administrations- og udviklingschef og Anne Brandt, direktør

 

Læs mere om National Orgadonationsdag 12. oktober 2019

Læs mere om Lungeforeningens netværk Nye lunger - for ventelistepatienter og lungetransplanterede