×
×

Dansk Center for Organdonation

Dansk Center for Organdonation
Dansk Center for Organdonation arbejder med den sundhedsfaglige indsats for organdonation fra afdøde. Centret samarbejder med landets hospitaler om at sikre en optimal anvendelse af donorpotentialet.Dansk Center for Organdonation er et nationalt center, som fysisk er placeret i tilknytning til Aarhus Universitetshospital, Skejby.

Centret har organisatorisk inddelt landet efter de neurointensive afdelinger på universitetshospitalerne og arbejder geografisk således med fire regioner: Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Midtjylland samt Region Nordjylland.

I Skejby arbejder centerleder, sekretær, akademisk fuldmægtig og udviklingssygeplejerske.

Centret har 4 neurointensivsygeplejersker og 4 neurokirurger tilknyttet deltids i funktionen som regionale donationsansvarlige læger og sygeplejersker.

De arbejder til dagligt også på de neurointensive og neurokirurgiske afdelinger på Rigshospitalet, Odense Universitetshospital, Aarhus Universitetshospital, Aarhus og Aarhus Universitetshospital, Aalborg. Herudover er der tilknyttet en transplantationskoordinator deltids fra hvert af transplantationscentre, som ligger i Aarhus, Odense og på Rigshospitalet.

I styregruppen for Dansk Center for Organdonation er Lungeforeningen repræsenteret ved adm. direktør Anne Brandt siden september 2010. Anne Brandt overtog pladsen for Ole Wayland Hansen, som sad i styregruppen fra juni 2007 til september 2010.

Opgaveområder

  • Undervisningstilbud til læger og sygeplejersker i organdonation fx donordetektion, donorpleje og behandling, samtalerne med pårørende om organdonation mm.
  • Undervisningsmaterialer til brug for undervisning af sundhedspersonale i organdonation, herunder også om afskeden, ritualer og etik.
  • Faglig støtte til personalet og de donationsansvarlige nøglepersoner i det daglige arbejde med organdonation og i donationsforløb.
  • Drift af den kliniske kvalitetsdatabase "Organdonationsdatabasen", som bl.a. følger udviklingen i årsagerne til at potentielle donorer ikke bliver reelle donorer - et kvalitetsudviklingsredskab for intensivafdelingerne.
  • Kvalitative undersøgelser af fx holdninger til og viden om organdonation blandt intensivpersonalet, etiske udfordringer for sundhedspersonalet i donationsforløbet mm.
     

Under Dansk Center for Organdonation er nedsat en arbejdsgruppe sammensat af patientforeninger, Sundhedsstyrelsen og Dansk Center for Organdonation.

Arbejdsgruppen sætter rammen og målet for den befolkningsrettede indsats omkring oplysning om organdonation.

 

Kontakt
Du kan læse mere på www.organdonation.dk

Registrér dig på sundhed.dk