×
×

Få hjælp hos en patientvejleder

Få hjælp hos en patientvejleder

I Danmarks fem regioner, er der et Patientkontor, hvor der er tilknyttet en patientvejleder.

En patientvejleders rolle er at vejlede og rådgive dig om dine rettigheder.

Det kan fx være fordi, du har brug for at vide mere om reglerne om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

Her finder du en oversigt over patientvejledere i hele landet på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.

 

Patientvejledere kan hjælpe dig med
Hos patientvejlederen i et Patientkontoret kan du for eksempel få oplysning og rådgivning om: Ventetider

  • ventetider
  • garantier på ventetid
  • frit sygehusvalg/udvidet frit sygehusvalg
  • valg af behandlingssted
  • befordring til og fra sygehus
  • aktindsigt i journaler
  • krav på information og samtykke til behandling, klage- og erstatningsmuligheder
  • hjælp til, hvor du ellers kan henvende dig


Føler du dig klemt i systemet?
Patientkontoret er en uvildig instans, der skal oplyse dig om dine rettigheder i sundhedsvæsenet.

Patientkontoret har bemyndigelse til at optræde som problemknuser, hvis du føler dig klemt i systemet.


Det er din praktiserende læge eller sygehusets personale, der oplyser og vejleder om dine muligheder og dit valg af undersøgelser, behandling og pleje.

Har du brug for mere information og rådgivning, kan du kontakte patientvejlederen på dit regionale Patientkontor.


Kontakt Patientkontoret, der ligger i dit område
Du kan også kontakte Lungeforeningens rådgivning

Sundhedsfaglig redaktør: 
Susanne Kitaj, socialrådgiver og rådgiver i Lungeforeningen