×
×

Kritisk sygdom

Kritisk sygdom og lungesygdom

Kritisk sygdom udbetales, hvis du har en forsikring som omhandler dette.

Mange lønmodtagere har som en del af deres pensionskasse en gruppelivsforsikring, hvor kritisk sygdom forsikring indgår.

Man kan også tegne en forsikring, og nogle har kritisk sygdom som en del af privat tegnede pensionsopsparinger eller som led i ”sygeforsikring Danmark”

Beløbet ligger på ca 50.000 – 125.000

Beløbet er skattefrit, og det gradueres ikke. Så hvis du er berettiget er det et fast beløb, som din forsikring udbetaler.

Du kan læse i dine forsikringer, om din lungesygdom berettiger dig til et beløb.

Det er en udtømmende liste over sygdomme, og det er kun de sygdomme, som indgår i kritisk sygdom forsikrings listen, som er omfattet. 

 

De fleste lungesygdomme er ikke på kritisk sygdom-listen

Indtil videre er de fleste lungesygdomme ikke nævnt i forsikringsordningerne.

Det betyder, at de ikke er medtaget som en sygdom, der udløser "kritisk sygdom"-beløbet.

Dit forsikringsselskabs liste er den, som gælder, da den som nævnt er udtømmende.

Det betyder, at selv om du eller din pårørende har fået en alvorlig diagnose, som man måske endda risikerer at dø af, så er det ikke lig med, at man er berettiget til at få udbetalt kritisk sygdom fra forsikringen.

Du er velkommen til at kontakte Lungeforeningens rådgivning, som kan hjælpe dig, hvis du har brug for svar på spørgsmål vedrørende dine rettigheder.

Sundhedsfaglig redaktør: 
Susanne Kitaj, socialrådgiver og rådgiver i Lungeforeningen