×
×

Hjælpemidler ved lungesygdom

Hjælpemidler ved lungesygdom

Denne side er for dig, der har behov for hjælpemidler på grund af en varig funktionsnedsættelse. 

Du kan søge om hjælpemidler hvis du har en varig fysisk lidelse, og hvor hjælpemidlet vil aflaste din hverdag. Det er i kommunen, at du søger om et hjælpemiddel.

Nogle hjælpemidler kan man låne gratis, og nogle får man tilskud til.

Du skal søge kommunen inden at du køber, og hvis du får en bevilling, vil det være det bedst egnede og billigste hjælpemiddel.

Hvis du ønsker en dyrere udgave af hjælpemidlet, må man gerne selv betale den ekstra udgift, og få det hjælpemiddel, som man helst selv vil have. 

Det er gratis at låne et hjælpemiddel, og din egen økonomi har ikke nogen indflydelse på, om du kan låne et hjælpemiddel eller få tilskud til at købe et hjælpemiddel.

Det er kommunens visitator som vurderer dit behov for hjælpemiddel.  Lægeoplysninger vil indgå i vurderingen, men i sidste ende er det kommunens afgørelse. 

Hjælpemidler bevilges efter service lovens § 112.

 
Hjælpemiddel

Hvis du har en varig funktionsnedsættelse, kan du søge om hjælpemiddel efter servicelovens § 112. Det kan være fx rollator eller kørestol.

Din funktion skal være varigt nedsat, og hjælpemidlet skal i væsentlig grad afhjælpe følgerne af din funktionsnedsættelse og i væsentlig grad lette din tilværelse i dit hjem.

Det er kommunen, som afgør om det kan hjælpe dig i væsentlig grad. Servicelovens §112.

 

Forbrugsgoder

Du kan også søge om hjælp til forbrugsgoder som hjælpemiddel. Det kan fx være el-scooter.

Du kan ikke længere få tilskud til el-cykler og husholdningsmaskiner som fx opvaskemaskinen og vaskemaskine.

Der er særligt strenge krav til at få bevilget et forbrugsgode.

Som hovedregel skal det koste mere end 500 kr., og du skal selv betale halvdelen af udgiften. Forbrugsgoder med tilskud står beskrevet i servicelovens § 113.
 

Hjælp til boligindretning

Boligindretning er ændringer i dit hjem, der gør boligen bedre egnet til dig og skal være direkte forbundet til dit handicap.

Det kan være fjernedørtrin, sætte greb op, sætte klapsæde op, sætte rampe op

Du kan få tilskud til boligændringer uanset hvilken type bolig, som du bor i. Boligindretning står beskrevet i servicelovens § 116.

 

Hjælp til iltbehandling

Nogle lungesyge er i behandling med ilt hjemme hos dem selv. Iltapparatet er ikke et hjælpemiddel i traditionel forstand.

Det bliver ordineret som led i og fortsættelse af en behandling, der er påbegyndt på sygehuset. Iltapparatet betragtes derfor som et behandlingsredskab, som stilles til rådighed af sygehuset.

Det er derfor sygehuset, du skal kontakte i forhold til iltbehandling.

Iltapparatet og omkostningerne ved behandlingen dækkes af sygehuset (nogle sygehuse betaler dog ikke den fulde udgift til el).

Forstøvningsapparatet – en nebulisator – betragtes også som et behandlingsredskab.

Når du er i iltbehandling, og skal køre bil kræves det at iltflasken er forsvarligt fastspændt.

Hvis du skal flyve, skal du drøfte det med din læge om det er forsvarligt, og planlægge det minimum 3 måneder i forvejen, og drøfte det med flyselskab, om de tillader at du medbringer ilt.

Læs mere om iltbehandling og at rejse med ilt.
 

Personlig hjælp og pleje

Du kan søge om hjælp til:

Personlig hjælp og pleje

Støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 

I vurderingen af om du har behov for hjælp, vil man se på om ægtefælle eller andre nære pårørende kan hjælpe, særligt i forhold til praktiske opgaver i hjemmet. 

Bliver du godkendt til hjemmehjælp, uanset om det er til personlig pleje eller hjælp til praktiske opgaver, har du mulighed for at vælge, hvem af de af kommunen godkendte leverandører, der skal levere hjemmehjælpen.

 

Fleksibel hjemmehjælp

Hvis du har behov for hjælp i hjemmet skal du søge om hjælpen i din kommune. Det vil være en visitator som sammen med dig og dine pårørende vurderer behovet for hjælp.

Der kan ydes hjælp til omsorg og støtte. 

Når man modtager personlig pleje og praktisk hjælp, kan man bytte ydelserne til andre ydelser, som er indenfor hjemmehjælpens normale ydelser. Et bytte mellem praktisk hjælp og personlig pleje kræver at man er visiteret til begge dele.

Som udgangspunkt ydes hjælpen af den kommunale hjemmepleje eller en privat leverandør.

 

Klage ved afslag

Har du fået et afslag, har du mulighed for at klage over dit afslag.

Forhåbentlig har kommunen givet dig afslaget skriftligt og med begrundelser for, hvorfor de ikke bevilger hjælpemidlet. Hvis ikke, skal du bede om det.

Inden fire uger efter, at du har fået afslaget, skal du klage til kommunen.

Det vil være godt, hvis du i et brev skriver, hvorfor du ikke er enig med kommunen.

Hvis kommunen fastholder afslaget, sender de din klage videre til Det Sociale Nævn, som skal behandle din klage og afgøre din sag.

Det er kommunen, der administrerer ansøgninger om hjælpemidler.

Kommunen skal foretage en vurdering af din samlede situation, bl.a. dit helbred og dine sociale forhold.

Det er altså din kommune – og ikke din læge – der skal mene, at din funktionsevne er nedsat, og at hjælpemidlet er nødvendigt og lettere din dagligdag.

 

Du er altid velkommen til at kontakte Lungeforeningens socialrådgiver Susanne Kitaj tlf. 30 13 79 48, mandag, kl. 16.00-17.00.

Sundhedsfaglig redaktør: 
Susanne Kitaj, socialrådgiver og rådgiver i Lungeforeningen