Hjælpemidler ved lungesygdom | Lungeforeningen
×
×

Hjælpemidler ved lungesygdom

Hjælpemidler ved lungesygdom
Printer-friendly version

Denne side er for dig, der har behov for hjælpemidler på grund af en varig funktionsnedsættelse.

Det kan virke mærkeligt at skulle bruge hjælpemidler, men hjælpemidlerne gør det lettere for dig at kunne klare din dagligdag i hjemmet eller i dit arbejdsliv.

 

Hjælpemiddel

Hvis du har en varig funktionsnedsættelse, kan du søge om hjælpemiddel efter servicelovens § 112. Det kan være fx rollator eller kørestol.

Din funktion skal være varigt nedsat, og hjælpemidlet skal i væsentlig grad afhjælpe følgerne af din funktionsnedsættelse og i væsentlig grad lette din tilværelse i dit hjem.

Det er kommunen, som afgør om det kan hjælpe dig i væsentlig grad.


Forbrugsgoder

Du kan  også søge om hjælp til forbrugsgoder som hjælpemiddel. Det kan fx være el-scooter.

Du kan ikke længere få tilskud til el-cykler og husholdningsmaskiner som fx opvaskemaskinen og vaskemaskine.

Der er særligt strenge krav til at få bevilget et forbrugsgode.

Som hovedregel skal det koste mere end 500 kr., og du skal selv betale halvdelen af udgiften. Forbrugsgoder med tilskud står beskrevet i servicelovens § 113.
 

Hjælp til boligindretning

Boligindretning er ændringer i dit hjem, der gør boligen bedre egnet til dig og skal være direkte forbundet til dit handicap.

Det kan være fjernedørtrin, sætte greb op, sætte klapsæde op, sætte rampe op

Du kan få tilskud til boligændringer uanset hvilken type bolig, som du bor i. Boligindretning står beskrevet i servicelovens § 116.

 

Hjælp til iltbehandling

Nogle lungesyge er i behandling med ilt hjemme hos dem selv.

Iltapparatet er ikke et hjælpemiddel i traditionel forstand.

Det bliver ordineret som led i og fortsættelse af en behandling, der er påbegyndt på sygehuset.

Iltapparatet betragtes derfor som et behandlingsredskab, som stilles til rådighed af sygehuset.

Det er derfor sygehuset, du skal kontakte i forhold til iltbehandling.

Iltapparatet og omkostningerne ved behandlingen dækkes af sygehuset (nogle sygehuse betaler dog ikke den fulde udgift til el).

Forstøvningsapparatet – en nebulisator – betragtes også som et behandlingsredskab.

 

Ansøgning

Du skal søge om hjælpemidlet i din kommune. Du må ikke købe noget hjælpemiddel, inden du har søgt.

Det er kommunen, der bestemmer hvilken leverandør, du skal benytte. Det er også kommunen, som foretager en vurdering af din samlede situation.

Kommunen sørger for at indhente de oplysninger, som er nødvendige for at træffe en afgørelse.

Typisk vil det være oplysninger fra lægen og hospitalet om dit helbred.

Det er vigtigt at understrege:

  • Det er kommunen, som vurderer om din funktionsevne er nedsat, og om hjælpemidlet er nødvendigt.
  • Er du i behandling med ilt i hjemmet, vil behandlingen som regel være påbegyndt på hospitalet.
  • Iltapparatet og omkostningerne ved behandlingen dækkes af hospitalet.
  • Kommunen har pligt til at give dig råd og vejledning.
  • Mange kommuner tilbyder besøg i hjemmet, så du får den bedste hjælp i forhold til dit handicap.

 

Klage ved afslag

Har du fået et afslag, har du mulighed for at klage over dit afslag.

Forhåbentlig har kommunen givet dig afslaget skriftligt og med begrundelser for, hvorfor de ikke bevilger hjælpemidlet. Hvis ikke, skal du bede om det.

Inden fire uger efter, at du har fået afslaget, skal du klage til kommunen.

Det vil være godt, hvis du i et brev skriver, hvorfor du ikke er enig med kommunen.

Hvis kommunen fastholder afslaget, sender de din klage videre til Det Sociale Nævn, som skal behandle din klage og afgøre din sag.

Det er kommunen, der administrerer ansøgninger om hjælpemidler.

Kommunen skal foretage en vurdering af din samlede situation, bl.a. dit helbred og dine sociale forhold.

Det er altså din kommune – og ikke din læge – der skal mene, at din funktionsevne er nedsat, og at hjælpemidlet er nødvendigt og lettere din dagligdag.

 

Du er altid velkommen til at kontakte Lungeforeningens socialrådgiver Susanne Kitaj tlf. 30 13 79 48, mandag, kl. 16.00-17.00.

Sundhedsfaglig redaktør/-er: 
Susanne Kitaj, socialrådgiver og rådgiver i Lungeforeningen
Kategori: