×
×

Tilskud til medicin

Tilskud til lungemedicin
 
Generelle tilskud
 
Når du køber lægeordineret receptpligtig medicin får du automatisk et offentligt tilskud, når du har købt for et vist grundbeløb det sidste løbende år.
 
 Aktuelt er grundbeløbet (2018) kr. 965.-. tilskuddets størrelse stiger procentvis jo mere du køber ud over dette grundbeløb, som er egen betaling på et løbende år. 
 
 
Individuelle tilskud, ansøgning via lægen (enkelt tilskud – forhøjet tilskud -terminaltilskud)
 
Din læge kan søge om enkelt tilskud til delvist betaling af din medicin til dig, det kan fx være hvis du kun kan tåle et bestemt produkt.
 
Det forhøjede tilskud får du, hvis du kun kan tåle noget bestemt medicin, selv om der findes et billigere produkt. 
 
Terminaltilskud kan bevilges efter ansøgning når man er uhelbredelig syg, og ønsker at tilbringe sidste tid hjemme. Bevilling er uafhængig af den økonomiske situation.
 
 
Individuelt tilskud fra kommunen, ansøgning i din kommune jf aktivlovens § 82
 
Du kan søge i din kommune om at få dækket resten af medicinudgiften, hvis medicinen er absolut nødvendig, og du ikke selv har råd til det.
 
Det er kommunen som vurderer din økonomi og tager stilling til, om du er berettiget. Det er en økonomisk stram vurdering, og der medtages kun de absolut nødvendige udgifter 
 
 
Merudgifter jf servicelovens § 100
 
Merudgifter kan i særlige tilfælde søges efter denne paragraf, når man har en varig nedsat funktionsevne. Der er særlige beregninger i forhold til at få bevilget merudgifterne, og det er ikke så nemt at få denne bevilling.

 

Brug for hjælp?

Du er altid velkommen til at kontakte Lungeforeningens socialrådgiver i rådgivningen

Sundhedsfaglig redaktør: 
Susanne Kitaj, socialrådgiver og rådgiver i Lungeforeningen