×
×

Dækning af merudgifter

Dækning af merudgifter

Hvis du er mellem 18 og 65 år, og du har særlige merudgifter som følge af din sygdom, kan du søge om dækning af disse i henhold til Servicelovens § 100.

Betingelserne er blevet skærpet en del, og det er derfor ikke nemt at få hjælp efter denne §.

Betingelser for dækning af merudgifter er at du har en funktionsnedsættelse, som i din hverdag har en indgribende karakter, og du skal ofte have behov for væsentlige hjælpeforanstaltninger i hverdagen. Det betyder, at du har brug for hjælp til at kunne færdes ude og inde, deltage i den almindelige husholdning, varetage din personlige hygiejne, benytte offentlige transportmidler og dyrke fritidsaktiviteter.

Det skal være nødvendige merudgifter, som ikke dækkes af andre ordninger. Og du kan ikke få dækket udgifter til fysioterapi, fodbehandling og tandbehandling.

De skønnede merudgifter skal være på minimum 524 kr. om måneden.


Hjælp i særlige tilfælde

Hvis du har velbegrundende enkeltudgifter, kan du søge om støtte til dette. Der foretages en meget stram økonomisk vurdering.

Sundhedsfaglig redaktør: 
Susanne Kitaj, socialrådgiver og rådgiver i Lungeforeningen