×
×

Ny viden ændrer ikke ved retningslinjerne for kronisk lungesyge børn

Sidst opdateret: 
31-08-2020

I Danmark har der indtil videre været meget få indlagte børn med COVID-19 sygdom, og kun et fåtal af de svært lungesyge børn kan ikke være i dagtilbud/skole. Det fortæller overlæge, Ph.D. og formand for Børnelungefondens forskningsudvalg Josefine Gradman. 

Ny viden ændrer ikke ved retningslinjerne for kronisk lungesyge børn, konkluderer danske børnelæger. Josefine Gradman, overlæge, Ph.D. og formand for Børnelungefondens forskningsudvalg forklarer overfor Børnelungefonden/Lungeforeningen: 

"Vi har i Dansk Pædiatrisk Selskab's Allergologi-Pulmonologiudvalg netop drøftet retningslinjerne som vi publicerede i april. Vi er på tværs af landet enige om, at børn med svær lungesygdom skal vurderes individuelt af deres kontaktlæge mhp. om de bør komme i daginstitution/skole, men at væsentlig færre anbefales at blive hjemme nu i forhold til i starten af epidemien. Vi vurderer således, at det drejer sig om et fåtal af de svært lungesyge børn i de nævnte risikogrupper, der ikke kan være i dagtilbud/skole.

Denne anbefaling bygger dels på vores hidtidige erfaringer på børneafdelingerne i Danmark og dels på erfaringer fra udlandet.

I Danmark har der indtil videre været meget få indlagte børn med COVID-19 sygdom. De officielle tal overestimerer antallet, da det fortæller, hvor mange indlagte børn, der er positive for COVID-19, hvilket ofte ikke er indlæggelsesårsagen, da vi screener alle indlagte børn for COVID-19 uanset årsag til indlæggelsen.

Der er væsentlig færre COVID-19 syge børn end voksne. I opgørelser fra Italien drejede det sig om 1,2% og også i USA og Kina udgør børn kun få % af det samlede antal smittede.

Børn får mildere symptomer end voksne og prognosen er bedre. Det er meget få børn, der bliver kritisk syge (få har brug for ilttilskud). 

De hyppigste symptomer hos børn er feber, hoste, ondt i halsen og forkølelse. Det kan se ud til at børn i højere grad end voksne bliver syge i de øvre luftveje (næse og hals) og ikke så hyppigt i de nedre luftveje.

I de udenlandske opgørelser er der blandt børn syge af COVID-19 ingen overhyppighed af astma eller andre lungesygdomme.

Børn kan være en væsentlig kilde til smitte (ofte ingen symptomer, stort virusload i øvre luftveje), men det ser heldigvis fortsat ud til at børn har meget lille risiko for at blive meget syge, også selv om de i forvejen har en kronisk sygdom."

Klaus Bønnelykke, Klinisk professor, Herlev-Gentofte Hospital, COPSAC og formand for Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologi, er enig:  

"Studiet her (Pediatric SARS-CoV-2: Clinical Presentation, Infectivity, and Immune Reponses,), og den viden vi har fået gennem de seneste måneder, giver ingen grund til bekymring eller anledning til andre retningslinjer ift børn med lungesygdomme.

Selv om børn kan smitte, er det jo heldigvis gået rigtigt godt med den tidlige åbning af skolerne, uden at det har fået til mange smittede børn eller voksne."

 

Læs mere:

"Pediatric SARS-CoV-2: Clinical Presentation, Infectivity, and Immune Reponses" omtalt her

"Systematic review of COVID‐19 in children shows milder cases and a better prognosis than adults"

De danske børnelægers anbefalinger fra april