×
×

Nyt badge skal minde os om at holde afstand

Sidst opdateret: 
07-10-2020

Med et nyt badge fra Sundhedsstyrelsen bliver det fremover muligt at vise, at man gerne vil have, at andre folk holder afstand, så man bedre kan forebygge smitte med ny coronavirus. Det kan fx være relevant for borgere i øget risiko for alvorlige forløb, deres pårørende, men også hvis man er bekymret for smitte. Lungeforeningen glæder sig over, at foreningens ønske om et officielt badge fra Sundhedsstyrelsen nu er en realitet. 

Coronavirus spreder sig stadig i samfundet, og det er vigtigt, at vi allesammen bliver ved med at passe på os selv og hinanden og følger myndighedernes anbefalingerne for at forebygge smitte.

En af anbefalingerne er, at vi skal holde afstand til hinanden. Og for at minde os om den anbefaling, har Sundhedsstyrelsen nu lavet badges, som man kan bære for at signalere, at andre skal holde afstand.

 

Lungeforeningen er blevet hørt
10. maj satte myndighederne den anbefalede afstand til andre mennesker ned fra 2 til 1 meter, men for mennesker, der er i særlig risiko, heriblandt kronisk lungesyge, var og er afstanden stadig 2 meter. Er man i særlig risiko, kan det være umuligt for andre at se, at de skal holde 2 meters afstand.

Lungeforeningen igangsatte i maj en undersøgelse, hvor medlemmer blev spurgt om deres holdning til at bære synligt signal. Over 75 % af de 500 adspurgte er positive over for at bære et synligt signal.

Vi mener, at det er vigtigt, at et synligt signal kommer fra sundhedsmyndighederne, så der bliver tale om ét signal, der er let at afkode. Derfor gik vi tilbage i maj sammen med andre patientforeninger i regi af Danske Patienter og Danske Handicaporganisationer for, at vi sammen kunne gå til sundhedsmyndighederne og finde den bedste løsning. Vi er meget tilfredse med, at det ønske nu er blevet tilgodeset, lyder det fra direktør i Lungeforeningen Anne Brandt.

Kan hentes på landets apoteker
Badges skal være lette at få fat i for alle borgere. Derfor kan de hentes gratis på landets apoteker (apoteker med receptekspederende enheder) fra på mandag 12. oktober.  

Mange mindre foreninger, som Lungeforeningen, har ikke webshop, medarbejderressourcer eller midler til porto. Derfor glæder man sig i Lungeforeningen over, at badges er tilgængelige for alle på landets apoteker. 

 

Fakta om badges
Sundhedsstyrelsen har derfor udviklet badges, som kan bruges af alle, men sær-ligt disse målgrupper kan have behov for badges:

  • Mennesker med øget risiko for alvorlige forløb, fx ældre 
  • Pårørende til en der er i øget risiko for alvorligt forløb
  • Mennesker, som gerne vil gøre opmærksom på, at det er vigtigt at holde afstand

Hensigten er, at alle borgere, der har et behov for at gøre andre opmærksomme på, at de gerne skal overholde de generelle retningslinjer om bl.a. afstand, skal kunne tage et badge på.

Hensigten med lay outet har været, at badges kan signalere, at andre bør være ekstra opmærksomme på at overholde anbefalingerne om særligt afstand.

Det har været et ønske fra patientforeninger heriblandt Lungeforeningen, at badges er neutrale, kan aflæses på >2 meters afstand, og det skal signalere, at det kommer fra en myndighed. På den baggrund har Sundhedsstyrelsen vurderet, at det skal være det kendte symbol med to mennesker, der står langt fra hinanden, som bruges på badges. Idet badges kan bruges af alle personer, fremgår det ikke eksplicit, at afstanden skal være 1 eller 2 meter. Derudover kan der være risiko for, at et tal ikke kan læses på >2 meters afstand.


LÆS OGSÅ:

Hold dig på afstand

Synligt signal om at holde 2 meters afstand