×
×

Effekten af regelmæssig cykeltræning ved brug af virtuelt træningsspil på maksimal iltoptagelse og lunge clearance index hos patienter med primær ciliedyskinesi, cystisk fibrose og raske kontroller

Maria Nøregård Jørgensen, Cand. Sient. i humanfysiologi, Dansk Børnelunge Center, Rigshospitalet. Støttes med 186.756 kr.

Studiet er et træningsinterventionsstudie i Dansk BørneLunge Center. Studiet har til formål at undersøge om patienter med primær cilie dyskinesi (PCD) har samme gavn af træning som patienter med cystisk fibrose (CF) og raske kontroller.

Ved deltagelse i studiet møder deltagerne ind til et indledende besøg på Dansk BørneLunge Center hvor de får målt deres maksimale iltoptagelse og lungefunktion. Efterfølgende får de opsat en cykelsimulator i eget hjem. Deltagerne skal hjemmetræne 3 valgfrie dage om ugen efter et planlagt træningsprogram der er individuelt tilpasset den enkelte deltagers fysiske kapacitet. Deltagerne kan cykle mod andre brugere på platformen.  Studiet udføres dels på Dansk BørneLunge Center og dels i deltagerens eget hjem. Efter 1 og 2 måneder møder deltagerne igen op i Dansk BørneLunge Center til gentagelse af måling af iltoptagelse og lungefunktion for at undersøge effekten af træningsinterventionen.

Studiet startede i 2020 og omkring halvdelen af det ønskede deltagerantal er afsluttet. En del af de resterende deltagerpladser er allerede planlagt hvormed der er en meget stor sandsynlighed for at projektet kan gennemføres med i alt 69 deltagere fordelt på de tre grupper – PCD, CF og raske.

Sidst opdateret: 
Torsdag, februar 24, 2022