×
×

International Arbejdsmiljødag

Søndag 28. april 2013 er det International Arbejdsmijlødag, og over hele verden sættes der fokus på arbejdsmiljø.

I Danmark er arbejdsmiljøet blevet bedre, men der bør stadig i høj grad være fokus på området, for selvom de negative påvirkninger fra arbejdsmiljøet er blevet kraftigt reduceret, er der fortsat problematiske områder på fx lungeområdet.

Arbejdsmiljøets effekt på lungerne, eksempelvis fra stenstøv og andet uorganisk materiale, har man kendt i mere end 100 år. Læger har kunne se, at arbejderne tabte lungefunktion, og med introduktionen af røntgen kunne man endvidere visuelt påvise forandringerne i lungerne. Landbruget er eksempelvis stadig skyld i nedsat lungefunktion, og nye undersøgelser tyder på, at man har en ringere udvikling af lungekapacitet, hvis man vokser op ved et landbrug samt et øget fald i lungefunktion som ældre.

Cocktail-effekt
Tobaksforurenet luft og støv samt skadelige partikler fra trafikken m.v. øger alle risikoen for sygdom, men det er kombinationen af partiklerne, der er særlig farlig for lungesundheden. Mennesker, der ryger, og er udsat for støv i arbejdsmiljøet, har altså en meget forhøjet risiko for at udvikle alvorlig lungesygdom.

– Cocktaileffekten er den samlede effekt af den ydre påvirkning, vi udsættes for, og noget tyder på, at selvom den enkelte påvirkning er langt under grænseværdien, så gør samspillet af påvirkninger, altså cocktail-effekten, at der er en langt større effekt på helbredet, siger Torben Sigsgaard, professor i arbejdsmedicin.

Nogle brancher er særligt hårdt ramt af den farlige cocktail af mindst to forskellige typer af forurenet luft:

  • 39 % i transportbranchen
  • 38 % i reparationsbranchen
  • 32 % i bygge- og anlægsbranchen
  • 24 % inden for fremstilling

Fokus på lungesundheden i Roskilde og Ringkøbing-Skjern
I 2012 satte Lungeforeningen fokus på lungesundheden i to forsyningsvirksomheder i henholsvis Roskilde og Ringkøbing-Skjern med projekt Friske Forsyninger. Formålet med projektet har været at sætte fokus på aktiviteter og tilbud som fx sundhedstjek, motion og rygestop på de to arbejdspladser og skabe små, men varige skridt i en sundere retning og forebygge lungesygdomme.
Læs mere om projekt Friske Forsyninger.

65.000 danskere har arbejdsrelateret KOL
I dag lever 65.000 danskere med KOL - Kronisk Obstruktiv Lungesygdom, hvor et forurenet arbejdsmiljø har været en stærkt medvirkende faktor. KOL opstår sent i livet, ofte i pensionsalderen, og derfor er mange ramte ikke længere tilknyttet arbejdsmarkedet. Derfor kommer regningen for et forurenet arbejdsmiljø så sent, at det kan være svært at få øje på forbindelsen. Det kan derfor være udfordrende og svært for eksempelvis en sikkerhedsrepræsentant at forholde sig til noget, som først bliver virkelig slemt om 30 år.

–Der er fortsat lunger, som udsættes for en negativ påvirkning på arbejdspladsen hver eneste dag. Vi skal derfor bevare et vågent øje på arbejdsmiljøet og løbende arbejde på at minimere risici for lungerne og helbredet generelt, påpeger Torben Sigsgaard, professor i arbejdsmedicin.

Relaterede artikler
Lunger og miljøfaktorer
65.000 har krav på erstatning
Lungebombe under rygeres arbejdsmiljø
Arbejdsrelateret KOL rammer skævt
KOL og arbejdsmiljø