×
×

Lungerne er fokusområde!

Pressemeddelelse fra Danmarks Lungeforening:

Danske Regioner har indgået aftale med regeringen om regionernes økonomi for 2014. Lungerne er nævnt som fokusområde. Lunge-formand glæder sig.
 

Budgetloven og de nye fireårige udgiftslofter indebærer, at regionerne har det fulde ansvar for at holde de samlede udgifter på sundhedsområdet og området for regional udvikling indenfor de fastlagte udgiftslofter.

Men i aftalen sættes der fokus på blandt andet lungeområdet.

- Det er glædeligt, at vi med aftalen har fået sat fokus på patientgrupper, som normalt ikke er så synlige. Med indsatsen sikrer vi en bedre behandling for blandt andet patienter med KOL og børneastma, siger Bent Hansen i en pressemeddelelse fra Danske Regioner.

I aftalen står, at lungesygdomme hvert år rammer mange danskere, og konsekvenserne af at blive ramt af en lungesygdom er både store for den enkelte og dyrt for samfundet.

Dette har Danmarks Lungeforening i mange år arbejdet for at sætte mere fokus på. I Danmarks Lungeforening er man naturligvis utroligt glade for, at lungepatienter nu kan se frem til mere målrettet opsporing og bedre behandling af lungesygdomme.

- Vi er meget taknemmelige for, at Danske Regioner og regeringen nu er blevet enige om et særligt fokus på lungesygdomme. Der er mange hundredetusinde danskere, der i dag er ramt en af lungesygdom og potentialet er uendeligt stort, hvis vi sætter ind med en koordineret indsats i forebyggelse, udredning, behandling og rehabilitering, siger Johannes Flensted-Jensen, bestyrelsesformand for Danmarks Lungeforening.


Dårligt behandlede patienter koster
Velbehandlede patienter er billige i forhold til dårligt behandlede patienter. Men vejen derhen skal bygges, og det vil koste nogle investeringer i sundhedsvæsenet. Erfaringer fra andre landes planer på lunge- og allergiområdet viser, at der kun er behov for mindre investeringer. De mange omkostninger, som i Danmark allerede er i spil, gør, at disse investeringer hurtigt er tjent hjem. Der tabes i dag meget sundhed ved dårligt koordinerede indsatser over for astma, allergi og KOL i det danske sundhedsvæsen.

- Aftalen nævner særligt børneastma og KOL. Vi synes, at det er et rigtigt godt sted at starte. Og vi glæder os meget til at arbejde sammen med kommuner, praktiserende læger og regioner for at sætte projekter i gang med konkrete stærke målsætninger, afslutter Johannes Flensted-Jensen.
 

FAKTA: Det står i aftalen om lungeområdet
Regeringen og Danske Regioner er derfor enige om, at der inden for de aftalte rammer er grundlag for at styrke indsatsen. Særligt tyder variationer på tværs af landet på, at der er grundlag for en styrket indsats og målrettet fokus i forhold til KOL og børneastma. Parterne er således enige om et målrettet fokus på udarbejdelse og implementering af nationale kliniske retningslinjer og styrket indsats ift. tidlig opsporing. Almen praksis er en central aktør i en styrket indsats, og parterne er enige om, at det er afgørende, at de praktiserende læger har kendskab til den nyeste faglige viden, og deltager aktivt i en målrettet opsporing og diagnostik af lungesygdom i almen praksis.
 

KONTAKT
Bestyrelsesformand for Danmarks Lungeforening, Johannes Flensted-Jensen på mobil 20 84 03 52 eller e-mail jflensted@gmail.com

Pressechef i Danmarks Lungeforening, Birgitte Skøtt Lenstrup på mobil 22 56 65 15 eller e-mail bsl@lunge.dk            

Baggrund
Opbakning på tal og fakta for udspillet til politikerne findes i det argumentationspapir, som Danmarks Lungeforening har taget initiativ til. Argumentationspapiret indeholder veldokumenteret fakta og sundhedsøkonomiske beregninger, der viser ny vej til en koordineret indsats på lungeområdet – og mere sundhed. Argumentationspapiret kan downloades her.
 

Fakta om lungesygdomme i Danmark er rystende:

 • Forekomsten af KOL er dobbelt så høj blandt borgere med ingen eller kort uddannelse i forhold til borgere med mellemlang eller lang uddannelse, og KOL er den sygdom, der bidrager mest til den samlede ulighed i sygelighed og dødelighed i Danmark. Den sociale ulighed i KOL er stigende.
   
 • Forekomsten af astma er 50 procent højere blandt borgere med ingen eller kort uddannelse i forhold til borgere med længere uddannelse.
   
 • Under halvdelen af patienterne med svær KOL får medicinsk behandling. Korrekt behandling af KOL kan reducere 25 procent af sygdomsbyrden.
   
 • I Danmark har voksne med astma (20-44-årige) gennemsnitligt 5,3 ugers årligt arbejdsfravær mere end voksne uden astma.
   
 • Det høje arbejdsfravær hos voksne med astma betyder et produktionstab hvert år i Danmark på op til 7,5 mia. kr. og offentlige overførselsudgifter på 3 mia. kr.