×
×

Skærpet regulering af tobakssalg

Pressemeddelelse fra Lungeforeningen:

Fredag 31. maj 2013 fejres den årlige World No Tobacco Day, hvor WHO i år har fokus på, at mange flere lande i verden bør implementere forbud mod tobaksreklamer og sponsorater fra tobaksindustrien. I Danmark har vi siden 2002 haft en lovgivning, der forbyder traditionelle reklamer for tobaksprodukter. Men der er stadig mange eksempler på, at den næsten ti år gamle lov bør strammes op.

- Vi har i Danmark forbud mod at reklamere for tobaksprodukter, hvilket er rigtigt positivt. Men ligesom i de fleste andre europæiske lande, kan vi sagtens gøre endnu mere for at mindske markedsføringen af tobaksprodukter. Fx kunne vi, som det er tilfældet i blandt andet Norge, gemme tobaksvarerne bag disken, så de ikke er synlige for kunderne. Hermed ville vi undgå denne indirekte reklame, som vi ved langt hen ad vejen har samme virkning som traditionelle reklamer. Vi kunne også kræve, at fx cigaretter sælges i helt ensartede pakninger, hvor mærke og firmanavn kun fremgår med små bogstaver. Det er en praksis, som vi ser i Australien og endnu et eksempel på, at man mindsker den indirekte reklame for firma og brand, siger Charlotta Pisinger, forskningsoverlæge, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed.

Alt i alt lå Danmark midt i feltet af europæiske lande, da man senest i 2010 opgjorde Den Europæiske Tobakskontrolskala. Her måler man landenes indsats i forhold til en række parametre – blandt andet indsatsen for at begrænse reklame for tobaksprodukter.

- Jeg er overbevist om, at de love, som vi har i Danmark, fx i form af forbud mod reklamer for tobaksprodukter, er med til at øge røgfrihed i Danmark. I virkeligheden mener jeg, at denne type lovgivning har sin allerstørste berettigelse over for de unge, da de er nemme at påvirke i reklamekampagner. Som samfund skylder vi at hjælpe de unge til at leve så sundt som overhovedet muligt. Netop derfor må næste skridt også være at sikre tiltag, der mindsker den indirekte reklame for tobaksprodukter, der stadig foregår på helt lovlig vis, siger Anne Brandt, direktør i Lungeforeningen.

I 2012 blev 120.000 danskere angiveligt eksrygere. Et flot år for røgfrihed og en fortsættelse af de seneste års gode udvikling. Det viser den årlige undersøgelse af danskernes rygevaner, som analysebureauet Epinion foretager for Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lungeforeningen.

Ifølge undersøgelsen ryger 17 procent af befolkningen over 15 år dagligt, mens 5 procent ryger lejlighedsvist. I 2011 var det henholdsvis 18 procent og 6 procent. 39 procent er i dag eks-rygere, hvilket svarer til mere end 1,7 mio. mennesker. 25 procent af samtlige eks-rygere er ifølge undersøgelsen stoppet med at ryge i perioden 2008 – 2012.

- Vi ser en positiv udvikling, hvor flere bliver røgfri. Samtidig er det dog vigtigt at se på, hvem der stadig ryger. Der kan være mange grunde til ikke at blive røgfri, men afhængigheden af tobak er én af de vigtigste. Tre ud af fire rygere ønsker nemlig at holde op, men nogle har rigtig svært ved det.

Derfor skal vi blive meget bedre til at hjælpe og støtte mennesker, der ønsker at blive røgfrie. Det lykkes vi ikke med i dag. Der er også en stigende social slagside, som vi ikke kan lukke øjnene for, siger Charlotta Pisinger, forskningsoverlæge, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed.

Lungeforeningen har sammen med Dansk Lungemedicinsk Selskab særligt fokus på de tusindvis af danskere, der lider af en lungesygdom. Her er den store gruppe af danskere, der lider af KOL særligt i søgelyset. Det drejer sig om ca. 430.000 mennesker.

- Rygestop er ubetinget behandling nummer ét, når en ryger får konstateret KOL. Og det er en trist fordom, at mennesker med KOL ikke ønsker at stoppe med at ryge. Denne gruppe har lige så stort ønske om at stoppe som raske mennesker. De har brug for skræddersyede rygestoptilbud og tilskud til rygestopmedicin, som vi ved, er det, der kan hjælpe de mest nikotinafhængige KOL-patienter, siger Jørgen Vestbo, formand for Dansk Lungemedicinsk Selskab.

Den danske lovgivning sikrer forbrugerne mod direkte reklame for tobaksprodukter, som WHO’s rammekonvention om tobakskontrol også foreskriver. Men der er stadig meget at tage fat på, mener man i Lungeforeningen.

- Vi er glade for, at Danmark har en lovgivning, der på mange områder sikrer danskerne mod at blive eksponeret for reklamer for tobak. Men der er stadig mange slag, der skal vindes på tobaksområdet. Det gælder både, når vi snakker endnu bedre regulering af tobaksproducenternes mulighed for at markedsføre deres produkter. Men det gælder i høj grad også helt fra forebyggelsen af rygestart hos de unge og til hjælp og mere støtte til røgfrihed hos de mest afhængige. Det er vigtigt, at internationale organisationer som WHO sætter fokus på problemstillingerne på tobaksområdet og lægger pres på de nationale lovgivere. Derfor er der god grund til at fejre World No Tobacco Day, slutter Anne Brandt, direktør i Lungeforeningen.

Læs mere om Den Europæiske Tobakskontrolskala 2010 her

Læs Ugens tal om Folkesundhed fra Statens Institut for Folkesundhed (SIF), som i anledning af Verdenssundhedsorganisationens, WHO, World No Tobacco Day handler om rygning.  Rygning har stor betydning for middellevetiden i Danmark, og forklarer en del af forskellen i middellevetiden mellem bydele og kommuner. Der er 5-6 års forskel i middellevetiden for mænd mellem kommuner med høje middellevetider og kommuner/bydele med lave middellevetider.

Irlands regering meddelte 28. maj, at brandig på cigaretpakker skal forbydes. Læs nyheden her.

Læs artiklen "Lungeforening vil skærpe kursen over for rygere" på bt.dk

Kontakt
Charlotta Pisinger, forskningsoverlæge, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, tlf. 51 22 40 70
Anne Brandt, direktør, Lungeforeningen, tlf. 22 56 30 92
Jørgen Vestbo, formand, Dansk Lungemedicinsk Selskab, tlf. 30 35 03 17
Birgitte Lenstrup, pressechef, Lungeforeningen, tlf. 22 56 65 15

Fakta om World No Tobacco Day
Det overordnede mål for World No Tobacco Day er at bidrage til at beskytte nuværende og kommende generationer ikke kun fra de sundhedsmæssige konsekvenser af tobaksrøg, men også mod de sociale, miljømæssige og økonomiske konsekvenser af brug af tobak og eksponering af tobaksrøg. De specifikke mål for World No Tobacco Day 2013 er at:

  • anspore landene til at gennemføre WHO’s rammekonvention for tobakskontrol, artikel 13, og artiklens retningslinjer for forbud af tobaksreklamer, salgsfremstød og sponsorering, som skal fremme at færre mennesker begynder samt forsætter med at bruge tobak; og
  • drive lokale, nationale og internationale indsatser for at modvirke tobaksindustriens bestræbelser på at underminere tobakskontrol, specielt branchens indsats for at bremse eller stoppe tiltag til forbud mod tobaksreklame, salgsfremme og sponsorering.

Fakta om tobaksafhængighed

  • Rygning skader ikke kun lungerne men øger bl.a. også risikoen for hjertekarsygdomme og kræft samt nedsætter fertiliteten
  • Tobaksafhængighed er opført som en særskilt lidelse i større internationale sygdomsklassifikationer*
  • Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) er den mest alvorlige, kroniske og rygerelaterede sygdom
  • Hos 87 % skyldes sygdommen KOL rygning
  • Der er ca. 430.000 danskere, som har KOL, men over halvdelen ved ikke, at de har sygdommen, fordi de enten ikke får diagnosen eller diagnosticeres forkert

* Præamblen til WHO’s rammekonvention om tobakskontrol

Kilde: Lungeforeningen - www.lunge.dk

WHO’s definition af tobaksafhængighed
Et sammenfald af adfærdsmæssige, kognitive og psykologiske fænomener, der udvikler sig efter gentagen tobaksbrug og som typisk indebærer en stærk trang til at bruge tobak, besværligheder i forhold til at kontrollere forbruget, vedholdende tobaksforbrug uanset skadelige konsekvenser, en stærkere prioritering af tobaksforbrug end andre aktiviteter og forpligtelser, øget tolerance (ift. forbrug), og nogle gange fysiske abstinenser.

Kilde: WHO’s retningslinjer for artikel 14 i WHO’s rammekonvention om tobakskontrol

Læs om rygestop her

Læs artiklen "Lungeforening vil skærpe kursen over for rygere" på bt.dk