×
×

Lindrende behandling bør tilbydes til flere patientgrupper

Alle patienter, der har behov for lindrende (palliativ) behandling, bør få det tilbudt. Men det er ikke tilfældet i dag.

Langt størstedelen af de danskere, der får tilbudt lindrende behandling i dag, har en kræftdiagnose. Men behovet er mindst lige så stort hos andre patientgrupper fx kronisk syge lungepatienter.

- Jeg synes ikke, det er rimeligt, at så mange lungepatienter er overladt rigtigt meget til sig selv. Så det at få en væktøjskasse, som man jo får, når man er i et palliativt forløb, det fortjener de. Og vi skal ikke have den skævvridning, siger direktør i Lungeforeningen, Anne Brandt.

Hør hele indslaget i Radioavisen, sendt 27. september 2018 (6:43 minutter inde i indslaget)


Meget få kroniske lungesyge får tilbudt pallitaion

I 2010 udgjorde kræftpatienter 96,2 % af de patienter, der blev henvist til hospice eller palliative teams. Det betyder, at meget få kroniske lungepatienter blev tilbudt en palliativ indsats.

Lungeforeningen gennemførte i samarbejde med Videncenter for Rehabilitering og Palliation (REPHA) i 2013 en undersøgelse, der for første gang dokumenterede, hvilke behov for en palliativ indsats, der eksisterer hos KOL -patienter i Danmark.

På baggrund af undersøgelsen kunne der specificeres fire væsentlige områder, hvor det er nødvendigt at udvikle den palliative indsats til KOL-patienter:

  1. Det palliative forløb/faser i den palliative indsats i forhold til sygdomsforløbet
  2. Organiseringen af den palliative indsats for KOL -patienter og deres pårørende
  3. Specialiseret viden om KOL i både den basale og den specialiserede palliative indsats
  4. Individuel tilpasning af den palliative indsats i forhold til forskelligartede sygdomsforløb

Download rapporten "Palliativ indsats til KOL-patienter"


Konference: Retfærdig prioritering i det danske sundhedsvæsen

Mandag 8. oktober 2018 afholder Det Etiske Råd en konference under overskriften "Retfærdig prioritering af det danske sundhedsvæsen".

Baggrunden for konferencen er, som Det Etiske Råd skriver, at "en lang række eksperter, læger, patientforeninger m.fl. de seneste år har givet udtryk for, at de oplever prioriteringen i sundhedsvæsenet som uretfærdig, uigennemskuelig og tilfældig. De peger på, at når hr og fru Danmark går ind ad døren til det danske sundhedsvæsen, afhænger kvaliteten af deres behandling af, hvilken sygdom de har pådraget sig. De mest omtalte eksempler på uretfærdig prioritering kommer fra psykiatrien, hvor meget syge patienter afvises og udskrives for tidligt".

Bestyrelsesformand i Lungeforeningen, Lone Christiansen, deltager på konferencen sammen med Lægeforeningen, Danske Regioner og Danske Patienter, for at bidrage med anbefalinger til en retfærdig prioritering i sundhedsvæsenet.

Læs mere om konferencen "Retfærdig prioritering i det danske sundhedsvæsen" på Det Etiske Råds hjemmeside.

 

FAKTA OM PALLIATION
Palliation betyder lindring. Ordet anvendes i dag om den professionelle indsats for at forebygge og lindre lidelse for mennesker ramt af livstruende sygdom fx lungesygdom, hjertesvigt, kræft, kronisk nyresygdom og neurologisk sygdom.

Palliativ indsats har til formål at fremme livskvaliteten og retter sig mod de fysiske, psykiske, sociale og åndelige lidelser, der for den syge og for de nærmeste kan være forbundet med livstruende sygdom og død. Palliativ indsats er tværfaglig og varetages i et samarbejde mellem relevante fagpersoner, den syge og de nærmeste pårørende.