Begravelseshjælp | Lungeforeningen
×
×

Begravelseshjælp

Begravelseshjælp ved lungesygdom
Printer-friendly version

Er en person, du kender død?

Som pårørende til en afdød, står du højs sandsynligt tilbage med et kæmpe tomrum.

Der er en masse følelser og tanker, der naturligt fylder. Samtidig er der en række praktiske ting, der skal håndteres.


Økonomisk hjælp til begravelsen

Udbetaling Danmark udbetaler begravelseshjælp, hvis den afdøde havde ret til dansk sygesikring.

Den person, som er død, skal have altså haft et dansk sygesikringskort.

Begravelseshjælpens størrelse afhænger af, om den afdøde efterlader sig formue.

Du kan søge økonomisk støtte til en begravelse hos den kommune afdøde boede i.

Begravelseshjælpen udbetales af afdødes kommune til boet.

I forhold til reglerne i det enkelte tilfælde anbefales det at spørge i den konkrete kommune, hvor afdøde boede.

Sygeforsikringen Danmark yder hjælp til begravelsesudgifter, hvis du er Gruppe 1 eller Gruppe 2 medlem.

Læs mere om Begravelseshjælp fra Sygesikringen Danmark.

Det er altid en god idé at undersøge, om man kan få begravelseshjælp fra sin fagforening.


Har du spørgsmål?

Kontakt Lungeforeningens rådgivning

Læs mere på Borger.dk's information om begravelseshjælp

Kategori: