×
×

Rehabiliteringsteam og rehabiliteringsteammøde

Rehabiliteringsteam og rehabiliteringsteammøde

Hvis du søger om fleksjob eller førtidspension, vil din situation og dit sygdomsforløb blive drøftet i Rehabiliteringsteamet.

De afgør, om du skal indstilles til enten et ressourceforløb, fleksjob, førtidspension mm. Vurderingen af din sag og en indstilling laves på baggrund af et rehabiliteringsmøde.

Til dette møde deltager blandt andet sagsbehandler, kommunens lægekonsulent og en jobkonsulent. I et ressourceforløb skal det afklares, hvad du kan klare på arbejdsmarkedet, både i forhold til opgaver og timetal.

Rehabiliteringsteammøde er et møde, som foregår før end den endelige afgørelse. Du bliver inviteret til at deltage i mødet og din sagsbehandler vil også deltage.

Efter mødet laver rehabiliteringsteamet en beskrivelse af og en indstilling til, hvad de mener du er berettiget til fremadrettet fx førtidspension eller fleksjob. Din sagsbehandler vil inden mødet have drøftet din situation godt igennem sammen med dig, og I har sammen udfyldt en rehabiliteringsplan. I planen indgår oplysninger om blandt andet dine erhvervserfaringer og uddannelse.

Der vil også fremgå lægeoplysninger, som lægen udfylder på en attest sammen med dig

Sundhedsfaglig redaktør: 
Susanne Kitaj, socialrådgiver og rådgiver i Lungeforeningen