×
×

Allergiske sygdomme i lungerne

Allergi berører rigtigt mange danskere. Symptomerne varierer fra få og bagatelagtige til voldsomme og livstruende, dog for mange kun i let grad, så symptomer ikke er synlige.

Men allergisymptomer er ubehagelige, og allergi medfører et betydeligt tab af livskvalitet via irritation, søvntab og -besvær, koncentrationsbesvær og nedsat deltagelse i sociale aktiviteter (fritid, skole og arbejde).

 

Hvad er allergi?

Allergi er en overfølsomhedssygdom, hvor immunsystemet reagerer imod stoffer (allergener) i omgivelserne. Der findes luftvejsallergier, fødevareallergi, lægemiddelallergi og insektstikallergi inklusive anafylaktiske reaktioner.

Allergi viser sig typisk som høfeber (allergisk rhinit), astma eller eksem.

 

Hvis du har astma, skal du være særlig opmærksom på at blive undersøgt for allergi

Astma og allergi følges oftest ad, så derfor skal alle børn og voksne med astma uanset alder undersøges for allergi og andre allergiske sygdomme, herunder høfeber, og behandles for dem.

Høfeber er i nogle lande, blandt alle sygdomme, årsag til det største produktionstab på arbejdspladserne på grund af sygefravær og utilpashed på arbejdet.

Patienter med høfeber og astma har hyppigere skadestuebesøg, lægebesøg og behov for medicinsk behandling, og derfor er det vigtigt at få det undersøgt.

 

Har du mistanke om allergi?

Hvis du har mistanke om, at du allergi af nogen art, så kontakt din læge med henblik på at blive testet.

 

Fakta om allergi i Danmark

  • En million voksne danskere (godt 20 pct.) lider af allergi, heraf 40 pct. let allergi, 50 pct. middel til svær allergi og 10 pct. meget svær allergi, som kræver specialiseret udredning og behandling
  • Allergi er sæsonbetonet for mange og med meget varieret påvirkning blandt patienterne
  • Mange allergikere med lettere symptomer bliver ikke set af deres læge
  • Forekomsten af allergi er stigende
  • Kun godt halvdelen af allergipatienterne har fået diagnosticeret deres sygdom og modtager derfor ikke nødvendigvis den rette behandling