×
×

Skole for mig - hjælp til skolegang


Skole for mig

Konkrete redskaber og viden ved skolegang

Skole for migs hjemmeside finder du bl.a. viden om en række særlige problemstillinger, som kan fylde, når kronisk syge børn starter i skole. Til hvert emne får du adgang til konkrete redskaber, der kan hjælpe med at løse udfordringerne. Fx om hvornår mit barn skal have sygeundervisning eller hvordan vi kan forbedre samarbejdet med lærerne. 

Til hvert emne får du adgang til konkrete redskaber, der kan hjælpe med at løse udfordringerne.

 

Om Skole for mig

Skole for mig er et projekt, som paraplyorganisationen Danske Patienter står bag.

Danske Patienter repræsenterer en lang række af patient- og pårørendeforeninger med tilsammen over 870.000 medlemmer heriblandt Lungeforeningen.

Formålet med projektet er at samle erfaringerne om syge børns behov på tværs af de mange forskellige diagnoser, der findes, og udtænke løsninger, der kan være med til at gøre hverdagen i grundskolen bedre for børnene. Det er meningen, at de løsninger og indsatser, som projektet finder frem til, skal implementeres bredt og permanent i den danske grundskole.

 

Besøg på Skole for mig