×
×

Kan vi give vores datter kortere dage?

Spørgsmål

Vi har en datter, der har alfa-1-antitrypsin-mangel og er leverpåvirket.

Vi har i længere tid overvejet at gå ned i tid på arbejdet for at kunne give hende nogle kortere “arbejdsdage”, da hun bliver meget træt om eftermiddagen.

Nu er det kommet os for øre, at der måske kan være noget kompensation for tabt arbejdsfortjeneste at hente, hvilket ville gøre det mere realistisk for os.

Inden jeg kontakter kommunen, ville jeg gerne høre, hvad vi har ret til og mulighed for.

Svar

Svar fra socialrådgiver og familieterapeut i Lungeforeningens rådgivning

Tabt arbejdsfortjeneste kan gives til familier, hvor barnet har en betydelig og varig lidelse, som er indgribende og langvarig.

Det er et kommunalt skøn, som ligger til grund for afgørelsen, og på den måde er det ikke en rettighed. For at kunne få tabt arbejdsfortjeneste skal det være nødvendigt, at barnet passes i hjemmet, og det er bedst, at det er en af forældrene, som passer barnet.

Det kan fx være, at barnets tilstand varierer meget, eller at barnet skal til mange undersøgelser og ikke må udsættes for smitte i dagtilbud. For at få tabt arbejdsfortjeneste skal man have orlov fra sit job. Man kan få tabt arbejdsfortjeneste i få timer om ugen og op til max fuld tid. Beløbet fastsættes på baggrund af indtægt, dog max ca. 29.000 pr. måned brutto. Fra dette beløb trækkes udgiften til daginstitution, hvis barnet ikke er i institution.

Se flere spørgsmål og svar i Lungeforeningens Brevkasse.