×
×

Gode råd til skole og daginstitution ved lungesygdom

Daginstitutioner

Lungesundheden kan blive meget bedre med få tiltag i daginstitution og dagpleje:

 • Bestemte tidspunkter på dagen, hvor alle går på legepladsen og der luftes ud.
 • Hav særlig fokus på syge børn. Beskriv skriftlige forventninger til forældrene.
 • Personalet bærer ikke smykker, ringe, armbånd, ure eller kunstige negle.
 • Personale og forældre har skærpet fokus på både egen og børnenes håndhygiejne.
 • Børnene undervises i hygiejne ud fra de forskellige alderstrin. Syng fx vaske-hænder sange.
 • Tal med børnene om lungerne, deres funktion i kroppen, hvad sker der når vi bliver syge og hoster.
 • Legetøj, klæd ud tøj og bamser afvaskes på bestemte tidspunkter – børnene inddrages.
 • Host og atju i albuen.
 • Forældre informeres og involveres.
 • Henvis personale og forældre til rygestop - 70 % ønsker at stoppe. Væk med berøringsangst – stil spørgsmålet: Har du fået hjælp og støtte til dit rygestop?

 

Skole 

 • Når et barn har mere end 15 dages sygefravær, skal skolen vurdere behovet for sygeundervisning i barnets hjem eller supplerende undervisning på skolen.
 • Faglige huller vokser sig hurtigt store, derfor handler det om at sætte ind tidligt – fx ved at sikre at barnet kan følge med i hvad der foregår i skolen, adgang til undervisningsmaterialet, introduktion til nye emner videooptages og giv en buddy, som kommer forbi med materiale og fortæller. Læs mere om Faglige huller.
 • Medicin i skolen - lav klare og realistiske aftaler tilpasset barnet, dets alder og dets erfaring med sygdommen. Spørg til barnets evt. behov for diskretion når det tager medicin. Læs mere om medicin i skolen.
 • Der kan være brug for at aftale særregler for det syge barn med skolen for at barnet kan trives og lære – vigtigst at klassekammeraterne også kender og accepterer at barnet har særregler. Læs mere om særregler i skolen.
 • Proaktivt og tæt samarbejde med skolen er vigtigt løbende – også for at undgå og udbedre faglige huller.
 • Fortæl om barnets sygdom i klassen – enten gennem et tema om lungerne, ved at få en person ud til at fortælle eller hvis barnet selv har lyst til at fortælle. Se råd fra børn om at tale med kammerater om sin sygdom. 
 • Brug undervisningsmaterialet Liv i Lungerne.dk til at sætte fokus på luft, lunger, sundhed og sygdom.
 • Brug Lungeforeningens videoer ’mærk vejret’ – findes også på Lungeforeningens youtube-kanal.
 • Astmanaut – en ny hjemmeside med tegnefilm om, hvad det vil sige at have astma, redskaber til dialog lærerene. Henvendt både til barnet, dets forældre, pædagoger og lærere.

Find vejledninger og andre gode råd om skole og børn med kronisk sygdom på Skole for Mig

 

I tvivl om dit barn kan komme i institution eller skole?

Kun når dit barn er helt raskt, kan det komme i skole eller institution – det vil sige uden feber eller utilpashed, så det kan deltage i almindelig leg samt udflugter uden behov for særlig omsorg.

Efter endt sygdom: Giv dit barn en ekstra dag på sofaen for at sikre, at det er helt raskt og modstandskraften er tilbage på normalen.

Medicin: Personalet i skole og institution har pligt til at give medicin til kronisk syge børn.

Det er forældrenes ansvar at instruere personale i, hvordan medicinen gives, mens ledelsen i skole eller institution skal sikre, at medicinen opbevares under korrekte forhold.

Kilde: Sundhedsstyrelsen