×
×

Ny professor ønsker sig en ’Lungegalla’ på TV i bedste sendetid

Sidst opdateret: 
30-06-2020

Uffe Bødtger er nyudnævnt professor i lungemedicin ved Lungemedicinsk afd M1, Næstved-Slagelse-Ringsted sygehus og Institut for Regional Sundhedsforskning ved Syddansk Universitet. Dermed får Region Sjælland sin første professor i lungemedicin, hvilket er tiltrængt: I hele Danmark er der nu 6 professorer i lungemedicin (til sammenligning er der alene på Rigshospitalet 10 professorer i hjertesygdomme).

Den nyslåede professor har været fascineret af lunger, siden han som ung lægestuderende arbejdede som respiratorvagt.

Det fascinerede mig, at vejrtrækningen er så essentiel. Lungeraske personer skal blot holde vejret i knapt 20 sekunder eller være godt forkølede, så indser man, hvor enkelt det hele fungerer i hverdagen. Samtidig har vejrtrækningen forbindelse til vores følelser og psykiske tilstand. Så åndenød går ind og rør ved noget dybt og eksistentielt ved det at være menneske, fortæller han.

Uffe Bødtger har fire hovedinteresser: At arbejde for at afstigmatisere mennesker med lungesygdomme, at få lungemedicinere og andre, som arbejder med lungepatienter, til at arbejde mere sammen og dele erfaringer på tværs af fag, sektor og regioner samt at forske i, dels hvordan man kan forbedre behandlingen af de store lungesygdomme som KOL og astma med forskellige former for ikke-medicinske behandlinger som eksempelvis fysioterapi, og dels i optimering af udredningen af mistænkt kræft i lunger eller lungehinder.

 

Undrer sig over, at lungesygdomme ikke prioriteres
Uffe Bødtger undrer sig over, at forskning i lungesygdomme er underprioriteret set i forhold til forskning inden for f.eks. hjerte, diabetes og kræft.

- Lungekræft og KOL ligger nr. 3 og 4 på listen over de mest presserende sundhedsudfordringer, men når det gælder uddeling af forskningsmidler, så ligger f.eks. KOL som nr. 46. Man ved også, at lungekræft er den kræftsygdom, som forårsager flest kræftdødsfald i Danmark og i hele verden, og at en ud af tre, der indlægges akut på danske hospitaler, har lungemedicinske problemstillinger. Dertil er lungesygdom ofte blot en af flere andre kroniske sygdomme hos mange patienter, fortæller han.

 

Covid19-pandemien har gjort lungemedicin kendt
Uffe Bødtger har en klar oplevelse af, at det går fremad på lungeområdet, og selv om man ikke skal hylde COVID19-pandemien velkommen, så har den været med til at gøre lungemedicin tydeligt for både befolkningen, kolleger og beslutningstagere. Lungemedicinere er en mangelvare i det danske sundhedsvæsen, og de har været i høj kurs i forbindelse med behandlingen af COVID19-patienter.

Lungemedicinere har kunnet gøre en stor forskel med forskellige typer af lindrende behandling og har landet over medvirket til at oplære kolleger i lungemedicin. En indsats som fremadrettet kommer lungepatienter til gode, fordi flere nu kender til, hvordan man bedst behandler problemer med lungerne.

Da jeg startede i lægeverden for mere end 20 år siden, var der ikke noget effektiv behandling til lungesyge. Nu er der mange forskellige typer af medicin, rygestop, træning, kirurgi og maskiner, der kan hjælpe både i den akutte og den kroniske fase. Det er en gevaldig fremgang, og jeg håber, at jeg kan være en del af at accelerere den fremgang. Jeg vil gøre mit for at fremme området yderligere. Der er så mange spændende ting i gang. Aktuelt forsker vi eksempelvis i, om sang faktisk har en behandlende effekt, eller om det blot er det sociale omkring sangen, som gør en forskel. Det er ikke undersøgt før og som bekendt noget, mange lungesyge deltager i via Lungeforeningens lungekor.

 

Flere skal kende til lungesygdomme og vide, at patientgruppen er mangfoldig
Uffe Bødtger vil arbejde for at flere kender til lungesygdomme, så færre patienter skal opleve at føle sig stigmatiseret. Patienter med lungesygdomme har et vanskeligt liv på grund af deres sygdom og oplever desuden ofte, at andre mener, at de selv er skyld i deres sygdom. Men lungepatienter er både børn, unge og ældre, og der findes en bred vifte af lungesygdomme, som patienterne ikke selv er skyld i, at de får eller fødes med.

 

Mere fokus på forskning og samarbejde
Uffe Bødtger mener, at samarbejde og vidensdeling mellem de, der arbejder med lungesygdomme er helt afgørende for at løfte kvaliteten af behandlingen.

- Samarbejde er nøgleordet. Danmark er et lille land, og vi har gode muligheder for at samarbejde på tværs af afdelinger og regioner. Vi er ikke så mange lungeforskere, så vi kender hinanden ret godt.

Der er gode initiativer til forskningssamarbejde, som også er nøgleordet for at trække de store forskningsmidler til vort fag. Jeg vil arbejde for at samle kræfterne yderligere, så vi får forskningsnetværk i alle fem regioner, og jeg vil fremme kliniknær forskning. Uffe Bødtger vil også skubbe bag på, at der kommer flere professorater rundt omkring i landet.

- Og så vil jeg juble den dag, at vi i bedste sendetid kan åbne op for et ”Lungegalla” på landsdækkende TV med lungekor og dansere og konkurrencer. Det koster mange penge at få stablet på benene, men giver pengene mange gange tilbage. Se bare på, hvor mange penge Kræftens Bekæmpelse lykkes at få ind i sit samarbejde med TV2 og Vild med Dans, slutter professor Uffe Bødtger.


LÆS OGSÅ: 

Ny professor med særligt fokus på børneastma

Ny professor i lungemedicin

Ny professor skal styrke behandlingen af kroniske lungesyge børn

Lungeprofessor til tops i Europa

Nyt professorat i kampen mod dødelige lungesygdomme