×
×

Guide til parkeringskort (før kaldt handicapskilt)

Guide til parkeringskort (før kaldt handicapskilt)
Har du en kronisk lungesygdom, kan du måske få tildelt et parkeringskort. Parkeringskortet svarer til det tidligere “handicapskilt” eller “invalideskilt”. 
 
At være lungesyg er et usynligt handicap, fordi andre mennesker har svært ved at se sygdommen. 
 
En lungesygdom kan være så svær, at den giver alvorlig funktionsnedsættelse og besvær i dagligdagen. Derfor kan nogle personer med kronisk lungesygdom være berettiget til et parkeringskort. 
 
Med et parkeringskort har du ret til at parkere på de særligt afmærkede handicappladser. Parkeringskortet giver dig også en række lettelser i forhold til tidsbegrænsninger og betaling. 
 
Parkeringskortet udstedes af Danske Handicaporganisationer, og du skal ansøge om det. 
 
Kortet skal ligge synligt i forruden.
 
Sådan søger du
Du og din læge skal udfylde et særligt ansøgningsskema, som er udarbejdet af Danske Handicaporganisationer (DH). 
 
 
Når ansøgningsskemaet er udfyldt, skal der vedlægges et godkendt pasfoto. 
 
Ansøgningen sendes til Danske Handicaporganisationer, som på baggrund af ansøgningen tager stilling til, hvorvidt du er berettiget til at få udstedt et parkeringskort.
 
Hvem kan få et parkeringskort?
For at få kortet udstedt, skal du opfylde ét eller flere af følgende punkter:
 
  • Personer der opfylder betingelserne for at få støtte til køb af bil i henhold til servicelovens bestemmelser. Læs mere her i Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven
  • Personer der af et regionalt trafikselskab er godkendt til at deltage i den individuelle handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede – fx Movias handicapkørsel.
  • Personer med stærkt reduceret gangdistance, varig nedsættelse af funktionsevnen eller lignende helbredsmæssige forhold, der i væsentlig grad forringer eller vanskeliggør 
1) evnen til at færdes. 
2) muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde, eller
 3) muligheden for at gennemføre en uddannelse. 
Hvad koster det?
Kortet koster kr. 425,- og er gyldigt i op til 10 år. Fornyelser koster kr. 250,-.

Når kortet udløber, skal der søges på ny.
 
Hvor hurtigt kan jeg få det?
Normalt tager det Danske Handicaporganisationer 1-2 uger at behandle din ansøgning om parkeringskort. Hvis du vurderes egnet til kortet, kan det tage yderligere 3 uger, før du modtager parkeringskortet.
 
Du kan læse mere her om parkeringskortet og om Støtte til transport