×
×

Pension ved lungesygdom

Pension ved lungesygdom

Det kan være svært at leve med en lungesygdom, og nogle personer har måske brug for at søge tidlig pension.

Fra 1. januar 2013 er der en ny fleksjob og førtidspensionsreform.

Reformen retter sig mod dem, som søger førtidspension efter denne dato.

Uanset om du har en lungesygdom eller en anden sygdom, er reglerne for pension meget skarpt sat op her:

  • Er du under 40 år, bliver du tilbudt flere ressourceforløb, før du måske kan få bevilget pension.
  • Hvis du er over 40 år, vil du som hovedregel blive tilbudt et forløb.


Ydelse mens du søger pension

Mens du får ressourceforløb, vil du modtage samme ydelse, som du modtog forinden.

Først efter endt ressourceforløb kan du tildeles førtidspension, hvis du lever op til kriterierne.

Pensionsreformen indeholder kun regler for kompensation for manglende indtjening ved

 

Arbejde og førtidspension

I den nye ordning om førtidspension må du gerne arbejde i et vist omfang.

Hvis din evne til at arbejde bliver væsentlig forbedret, kan kommunen frakende dig din pension.

Det vil ske, når du kan forsørge dig selv vedvarende gennem et arbejde.

Pensionen kan også gøres hvilende:
Udbetalingen stopper i de perioder, hvor du kan arbejde og genoptages, hvis du ikke kan arbejde.


 

Beregning af førtidspension

Din førtidspension bliver beregnet ud fra

  • hvor meget du og din samlever eller ægtefælle tjener ved siden af din pension.

Andre pensionsindtægter og renteindtægter medregnes også.

 

Løntilskud for førtidspensionister:

Job med løntilskud, tidligere det som hed skånejob, kan være en mulighed hvis du er under 65 år og modtager førtidspension

 

Fleksjob - Løntilskud hvis du ikke er på førtidpension:

Et fleksjob er et job, hvor der tages hensyn til at din arbejdsevne er begrænset på grund af helbredsmæssige problemer. Dit job blvier derfor tilpasset det, du kan klare.

For at få fleksjob skal du være under folkepensionsalderern, og din arbejdsevne er væsentligt og varigt nedsat. Alle andre muligheder for at du kan opnå almindelig ansættelse er undersøgt, og ikke muligt.

Normalt bevilges fleksjob for 5 år ad gangen

Man kan også få et fastholdelsesfleksjob på sin hidtidige arbejdsplads, hvis det er akut at du er blevet syg, eller du har været ansat der under særlige hensyntagende forhold i det seneste år.

 

Har du spørgsmål?

Du kan få hjælp af Lungeforeningens socialrådgiver her

Sundhedsfaglig redaktør: 
Susanne Kitaj, socialrådgiver og rådgiver i Lungeforeningen