Pension ved lungesygdom | Lungeforeningen
×
×

Pension ved lungesygdom

Pension ved lungesygdom
Printer-friendly version

Det kan være svært at leve med en lungesygdom, og nogle personer har måske brug for at søge tidlig pension.

Fra 1. januar 2013 er der en ny fleksjob og førtidspensionsreform.

Reformen retter sig mod dem, som søger førtidspension efter denne dato.

Uanset om du har en lungesygdom eller en anden sygdom, er reglerne for pension meget skarpt sat op her:

  • Er du under 40 år, bliver du tilbudt flere ressourceforløb, før du måske kan få bevilget pension.
  • Hvis du er over 40 år, vil du som hovedregel blive tilbudt et forløb.


Ydelse mens du søger pension

Mens du får ressourceforløb, vil du modtage samme ydelse, som du modtog forinden.

Først efter endt ressourceforløb kan du tildeles førtidspension, hvis du lever op til kriterierne.

Pensionsreformen indeholder kun regler for kompensation for manglende indtjening ved erhverv.

Det betyder, at hvis har du udgifter på grund af din lungesygdom, som du ikke ville have haft, hvis du var rask, skal du søge om handicapkompenserende ydelser.

Det står forklaret fuldt ud i Servicelovens §100 om handicapkompenserende ydelser.

Der er ikke mulighed for at søge helbredstillæg for førtidspensionister efter de nye regler.

 

Arbejde og førtidspension

I den nye ordning om førtidspension må du gerne arbejde i et vist omfang.

Hvis din evne til at arbejde bliver væsentlig forbedret, kan kommunen frakende dig din pension.

Det vil ske, når du kan forsørge dig selv vedvarende gennem et arbejde.

Pensionen kan også gøres hvilende:
Udbetalingen stopper i de perioder, hvor du kan arbejde og genoptages, hvis du ikke kan arbejde.


 

Beregning af førtidspension

Din førtidspension bliver beregnet ud fra

  • hvor meget du og din samlever eller ægtefælle tjener ved siden af din pension.


Andre pensionsindtægter og renteindtægter medregnes også.

 

Skånejob med løntilskud

Du har mulighed for at få et skånejob med løntilskud, hvis du:

  • er under 65 år
  • modtager førtidspension
  • ikke kan få job på nedsat tid på det almindelige arbejdsmarked


Det er din kommune, som skal hjælpe dig med at finde et skånejob.

Har du spørgsmål?

Du kan få hjælp af Lungeforeningens socialrådgiver her

Sundhedsfaglig redaktør/-er: 
Susanne Kitaj, socialrådgiver og rådgiver i Lungeforeningen
Kategori: