×
×

Justering i vaccinationsplan: Gruppe 10, 11 og 12 er lagt sammen og kriterier for gruppe 5 skærpes

Sidst opdateret: 
30-03-2021

D. 17. marts justerede Sundhedsstyrelsen vaccinationsplanen, så de tre sidste grupper i planen, gruppe 10, 11 og 12, er lagt sammen til én gruppe. Det betyder i praksis, at personer i gruppe 10 og 11, som er yngre end 60 år, vil få tilbudt vaccination lidt senere end planlagt, mens personer i gruppe 12, som er ældre end 60 år, vil få tilbudt vaccination lidt før. Derudover skærpes kriterierne for gruppe 5. Lungeforeningen er sammen med andre patientforeninger i tæt i dialog med Sundhedsstyrelsen i forbindelse med ændringen. 

Lungeforeningen er bekymret for, hvilke konsekvenser det kan have for yngre mennesker med kroniske og alvorlige sygdomme. Derfor har vi sammen med paraplyorganisationerne Danske Handicaporganisationer og Danske Patienter arbejdet intenst for at viderebringe vores bekymringer til Sundhedsstyrelsen, så det fortsat er mennesker med størst risiko for alvorlig sygdom med COVID-19, som prioriteres, lyder det fra direktør i Lungeforeningen, Anne Brandt. 


Kritik og bekymring viderebragt til Sundhedsstyrelsen 
Lungeforeningen deltager løbende i møder med Sundhedsstyrelsen sammen med andre patientforeninger. Senest om den usikkerhed og bekymring, som flere patientforeninger oplever efter, at vaccinationsplanen er blevet justeret. 

- Vi havde et godt møde med patientorganisationerne, hvor vi fik talt om deres kritik og bekymring i forbindelse med justeringen af vaccinationsplanen. Sundhedsstyrelsens strategi er fortsat at sikre, at borgere med størst risiko for alvorlig sygdom med COVID-19 prioriteres. Jo mere vi lærer om COVID-19, jo tydeligere bliver det, at alder er den vigtigste faktor for, hvor syg man bliver af COVID-19. Risikoen for at blive alvorligt syg er til gengæld meget lille for personer under 50 år - også selvom de har en kronisk sygdom eller tilstand, lød det efter mødet fra enhedschef i Sundhedsstyrelsen Bolette Søborg.

Læs hele nyheden ”Sundheds­styrelsen er i dialog med patientorganisationerne om visitation”


Kriterier for gruppe 5 skærpes
Sundhedsstyrelsen forventer, at hovedparten af gruppe 5, som er i særligt øget risiko for at blive alvorligt syge med COVID-19, på nuværende tidspunkt er enten visiteret, inviteret eller blevet vaccineret. 
I en kortere periode vil læger dog fortsat kunne henvise mennesker , som de vurderer er omfattet af målgruppe 5. Det kan for eksempel være patienter med nylig diagnose af alvorlig sygdom, eller patienter, hvis eksisterende sygdom er betydeligt forværret.

Kriterierne for gruppe 5 skærpes også, hvilket betyder at: 
  • Gruppen kun omfatter mennesker under 65 år, da alle over 65 år inviteres til vaccination i løbet af den kommende måneds tid. 
  • Ens prognose skal vurderes til at blive betydeligt forværret, hvis ikke man vaccineres nu fremfor om 1-3 måneder, hvor man ellers vil blive tilbudt vaccination alene på baggrund af alder.


Erfaringer fra Lungeforeningens rådgivning
Vær opmærksom på, at der kan være forsinkelse på beskeden i e-boks fra Statens Serum Institut. Så hold derfor godt øje med vacciner.dk, hvis du er blevet visiteret og indstillet til vaccination. Nogle vil nogle opleve at kunne booke tid på vacciner.dk før de modtager brevet i e-boks fra Statens Serum Institut. 

Lungeforeningen gør opmærksom på, at flere regioner har en liste, du kan tilmelde dig, så der undgås spild af vacciner. Skriver du dig op til denne liste, tages der ikke højde for, hvilken vaccinetype du vil få tilbudt. Læs mere om kriterierne for restvacciner på regionernes hjemmeside. 

Region Nordjylland 
Region Hovedstaden 
Region Syd- og Sønderjylland
Region Midtjylland 
Region Sjælland 

Lungeforeningerne har over en længere periode arbejdet meget konkret  for at sætte fokus på de udfordringer mange af vores medlemmer oplever i forbindelse med visitation i gruppe 5. 


Udfordringer som Sundhedsstyrelsen anerkender.

- Det har været tydeligt at se, at kriterierne for særligt målgruppe 5 er blevet tolket meget forskelligt, og det er selvfølgelig ikke hensigtsmæssigt. Derfor skærpede vi i sidste uge kriterierne yderligere for målgruppe 5, og der er desuden blevet indført et yderligere led i visitationen for at sikre en mere ensartet visitation. På mødet med patientforeningerne aftalte vi desuden, at Sundhedsstyrelsen fremover skal følge visitationen af målgruppe 5 tæt på tværs af regionerne, lyder det fra enhedschef Bolette Søborg.
Sundhedsstyrelsen forventer at kunne udgive ugentlige opgørelser over, hvor mange borgere der er visiteret til gruppe 5 fra de enkelte regioner, ligesom en stikprøvekontrol skal hjælpe til at undersøge, om henvisningerne lever op til Sundhedsstyrelsens kriterier for målgruppen

Lungeforeningen fortsætter sammen med andre patient- og handicaporganisationer dialogen med Sundhedsstyrelsen om eventuelle bekymringer og spørgsmål i forbindelse med vaccinationen mod COVID-19. 

Se spørgsmål og svar om COVID-19 vaccination.

Se Sundhedsstyrelsens vaccinationskalender