×
×

Se hvilke projekter Børnelungefonden støttede i 2018

Fra venstre: Susanne Halken Odense Universitets Hospital (OUH), Carl Erik Dalbøge, CEO Team Rynkeby Fonden, Lone Agertoft på vegne af Ulla Lei Larsen, OUH, Benjamin Hoffmann-Petersen, Syddansk Universitet (SDU), Merete Jørgensen, Nordsjællands Hospital, Bo Chaves på Vegne af Hans Bisgaard, Dansk BørneAstma Center, Kim Gjerum Nielsen, Dansk Børnelungecenter, Anne Brandt, direktør Børnelungefonden.

 

Børnelungefonden støtter livsvigtig forskning i lungesygdomme hos kritisk syge børn. Forskningen skaber fundamentet for, at vi finder og diagnosticerer børnene tidligt i deres liv, og at børnene får den bedst mulige behandling, så de får de bedste vilkår for et godt hverdagsliv – både som børn og voksne.  
I 2018 har de udvalgte forskningsprojekter modtaget støtte fra Børnelungefonden for i alt ca. 5,3 mio. kr. 

Uddelingen af millioner til forskning i børnelungesygdomme er mulig på grund af Team Rynkeby Skoleløbene, hvor 108.000 skolebørn over hele landet i 2018 løb for børn med kritiske lungesygdomme. Team Rynkeby donerer igen i 2019 hele overskuddet fra Team Rynkeby Skoleløbene til Børnelungefonden.

Læs mere om Team Rynkeby Skoleløbene

 

Følgende forskningsprojekter modtager støtte:

Hans Bisgaard, professor, børnelæge, overlæge, forskningsleder v. Dansk BørneAstma Center, (DSI-DBAC)

Støtte til at etablere en dansk national kohorte med deltagelse af 300 børn med svær astma, som følges over en længere periode. Projektet vil etablere et samarbejde mellem COPSAC ved Dansk BørneAstma Center og alle danske børneafdelinger. Børneafdelingerne vil sammen med COPSAC klinikken identificere og rekruttere børn med svær astma, udføre ekstensive kliniske undersøgelser og samle biomateriale, både ved opstarten af projektet og i forbindelse med akutte forværringer.

Projektet vil skabe større viden om svær astma hos børn og danne grundlag for bedre behandling for det enkelte barn. Herudover vil den etablerede nationale kohorte, biobank og database være en værdifuld ressource for fremtidige studier af svær astma hos danske børn.

Støttes med 2.520.100 kr. fra Børnelungefonden

 

Kim Gjerum Nielsen, børnelæge, overlæge, dr. med, klinisk forskningslektor Københavns Universitet og leder af Dansk BørneLunge Center, BørneUngeKlinikken, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet

Støtte til videreførelse og konsolidering af projekt, der opnåede støtte fra Børnelungefonden i 2017. Projektet har muliggjort etableringen af et forskningsprofessorat i børnelungesygdomme (pædiatrisk pulmonologi) ved Københavns Universitet og Rigshospitalet. I 2018 støttes konsolideringen af professoratet og gennemførelsen af to delprojekter, der omhandler:

  • Ny og bedre muligheder for tidlig behandling af Cystisk Fibrose med udgangspunkt i screening af spædbørn
  • Langtidsopfølgning af børn med diagnosen diffus lungesygdom

Støttes med 1.845.000 kr. fra Børnelungefonden

 

Merete Jørgensen, overlæge, lektor, PHD, Nordsjællands Hospital
Merete Jørgensen, overlæge, lektor, PHD, Børne – og Ungeafdelingen, Nordsjællands Hospital

Støtte til opfølgning af etableret kokorte af for tidligt fødte børn og børn født til tiden. På baggrund af måling af lungefunktion og nitritoxid i udåndingsluften hos børnene er projektets mål at kunne udvikle diagnostiske markører og identificere eventuelle risikofaktorer ift., at børnene udvikler lungesygdomme senere i livet. På baggrund af studier af kohorten vil man også belyse udviklingen i for tidligt fødte børns lungefunktion sammenlignet med børn, der er født til tiden.

Støttet med 607.000 kr. fra Børnelungefonden

 

Benjamin Hoffmann-Petersen, ph.d-studerende v. Odense Universitets Hospital
Astma er den hyppigste kroniske lungesygdom hos børn og unge og er forbundet med øget sygelighed, nedsat livskvalitet og betydelige samfundsøkonomiske omkostninger. Diagnosen astma kan være svær at stille, da den ofte bygger på uspecifikke luftvejssymptomer, som tolkes forskelligt af forskellige behandlere.

Projektet vil beskrive sygdomsforløbet af astma hos danske børn og unge og undersøge, om bestemte blodprøver kan bruges til at måle, om der er astma i lungerne hos børn. Blodprøver er et nemt tilgængeligt redskab, som forhåbentlig i fremtiden vil kunne hjælpe lægerne til at stille bedre og mere præcise astmadiagnoser. Er det muligt, vil børn med luftvejssymptomer og astma kunne få en mere ensartet vurdering, hvilket er afgørende for at sikre, at astmamedicinen gives til de rigtige børn på det rigtige tidspunkt, uanset om de følges hos deres praktiserende læge eller på sygehuset.

Støttet med 168.000 kr. fra Børnelungefonden

 

Ulla Lei Larsen, anæstesilæge, afdelingslæge v. anæstesiologisk-intensiv afdeling v. Odense Universitetshospital 
Støtte til forskningsprojekt, der undersøger overlevelsen, lungernes og hjertets funktion samt livskvaliteten hos børn med medfødt defekt af mellemgulvsmusklen. Disse børn, der oftest fødes med små, umodne lunger og påvirket hjertefunktion, har efter fødslen brug for avanceret intensiv behandling og operation. 

Støttet med 76.000 kr. fra Børnelungefonden