×
×

Fakta om KOL

Hvad er KOL?

KOL står for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. 

Det er en lungesygdom, der rammer mange danskere. Omkring 320.000 danskere lever med KOL, men kun halvdelen ved, at de har sygdommen.


Symptomer på KOL

De typiske tegn på KOL er:

  • Åndenød  - du bliver nemt forpustet
  • Pibende eller hvæsende vejrtrækning 
  • Hoste

Har du KOL, kan du også opleve at hoste slim op, have langvarige forkølelser, som sætter sig i brystet eller gentagne luftvejsinfektioner som akut bronkitis eller lungebetændelse.

Læs mere om symptomer på KOL.

Har du i mere end 2 måneder haft et eller flere lungesymptomer, har du måske KOL. Det er vigtigt, at du reagerer på lungesymptomer, som du har haft i mere end 2 måneder. KOL er en sygdom, som uden behandling, forværres hver eneste dag. Jo tidligere KOL opdages, jo flere gode leveår kan du få.


Sådan bliver du testet for KOL

Det er din læge, der kan stille en KOL diagnose ved at foretage en lungefunktionsmåling, som også kaldes for en spirometri.

En lungefunktionsmåling foregår ved, at du puster alt, hvad du kan ind i et lungefunktionsapparat, der kan måle, hvor meget luft du puster ud, og hvor hurtigt du puster luften ud.

Du kan få målt din lungefunktion enten hos din egen læge eller på en lungemedicinsk afdeling (du kan bede din læge om en henvisning).

Sådan foregår en lungefunktionsmåling.


Kronisk betyder, at det er en sygdom, du skal leve med resten af livet. Men du kan bremse sygdommens udvikling ved at:

  • stoppe med at ryge
  • tage medicin
  • dyrke motion

Læs mere om behandling af KOL.


Obstruktiv betyder, at luftvejene er obstruerede, det vil sige forsnævrede. Rent praktisk vil det sige, at det kræver mere arbejde at få luften til at komme rundt i lungerne end normalt.


KOL er en lungesygdom, som gør, at din lungefunktion er nedsat.

Det vil sige, at du ikke kan tømme dine lunger så hurtigt som normalt, fordi bronkiesystemet er forsnævret, og det elastiske væv i lungerne er ødelagt. Det kaldes for luftvejsobstruktion. Lungerne er blevet slappe, og bronkierne er tykke og snævre.


Hvad er der galt med luftveje og lunger?

Har du KOL, vil du typisk have to forskellige lungeskader:

  • Luftvejene er forsnævrede, så luften ikke kan passere frit igennem
  • Lungevævet er ødelagt (det der kaldes emfysem)

KOL findes i mild, moderat, svær og meget svær grad.

Læs mere graderne af KOL.


Hvorfor får man KOL?

Mindst 85 % af alle tilfælde af KOL skyldes rygning, men der er også andre faktorer som fx arvelighed og arbejdsmiljø, der kan være medvirkende til, at du får KOL.

Se mere om årsager til KOL.

De fleste mennesker er 50-60 år, når de får diagnosen stillet. Og sygdommen kommer ofte snigende. En stor del af dem, som får konstateret KOL, har haft sygdommen i mange år, inden diagnosen bliver stillet.

Reagerer du på symptomerne i tide, kan du leve et godt liv med KOL. Derfor er det vigtigt at få målt din lungefunktion, hvis du oplever et eller flere lungesymptomer, som hoste, åndenød, pibende/hvæsende vejrtrækning.


Har du fået konstateret KOL?

Lungeforeningen har samlet en lang række gode råd til dig, så du kan leve et godt liv med KOL. Find gode råd om KOL.

Sundhedsfaglig redaktør: 
Peter Lange, overlæge, professor, Hvidovre Hospital