×
×

Kvinder og KOL

Hvis vi går vi længere tilbage i tiden, ramte KOL mest mænd. Det skyldes imidlertid, at det var mændene der røg. Kvinderne begyndte først senere at ryge – og især ryge dagligt.

I Danmark er der nu flere kvinder, der ryger end tidligere. Selv om antallet af daglig-rygere falder år for år, er antallet af storrygere, dvs. folk der ryger mere end 15 cigaretter dagligt, næsten konstant.

 

Kvinder er mere udsatte

Det ser ud til, at kvinder tåler rygning dårligere end mænd. Ryger en kvinde lige så meget som en mand, bliver hun ofte mere syg. Det gælder for flere sygdomme, bl.a. hjertesygdom, lungekræft og KOL. Rygere lever 7-9 år kortere end ikke-rygere. Det gælder både for mænd og kvinder, selv om kvinderne i gennemsnit har røget mindre end mændene.

Danske kvinder er de mest rygende i hele verden. Det betyder, at vi i Danmark har en kedelig verdensrekord med den højeste hyppighed og dødelighed af KOL blandt kvinder. I 1970 var der 3 gange så mange mænd som kvinder, der døde af KOL i Danmark. I år 2000 var der lige mange mænd og kvinder, der døde af sygdommen. Siden 2000 har kvinderne overhalet mændene med dødsfald pga. KOL.

Danske undersøgelser viser, at en kvinde, der ryger lige så meget som en mand, taber mere i lungefunktion end manden som følge af rygning. Hun har også dobbelt så stor risiko for at blive indlagt på hospital med KOL.

Der er ikke nogen speciel forklaring på, hvorfor kvinder får mere KOL end mænd gør, hvis de ryger lige meget. En af forklaringerne kan være, at kvinder som udgangspunkt har mindre lunger, og derfor tåler tabet af lungefunktion dårligere end mændene.

 

Kort om kvinder og KOL

  • Danske kvinder har verdensrekord i rygning og højeste antal dødsfald af KOL.
  • Der er flere kvinder end mænd, der dør af KOL i Danmark.
  • En kvinde, der ryger lige så meget som en mand, har dobbelt så stor sandsynlighed for at blive indlagt på hospital med KOL.
  • Kvinder tåler rygning dårligere end mænd og bliver mere syge af at ryge.
Sundhedsfaglig redaktør: 
Ejvind Frausing, overlæge, Lungemedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital