×
×

Beskyt lungerne på arbejdspladsen

På mange arbejdspladser er der partikler, dampe og gasser, der kan øge risikoen for at udvikle lungesygdomme eller forværre symptomerne hos mennesker med lungesygdom. Derfor er det vigtigt at beskytte lungerne i løbet af arbejdsdagen.

For bare 20 år siden troede man ikke, at luftforurening på arbejdspladser kunne give KOL. I dag ved man, at mange tilfælde af astma, KOL og andre lungesygdomme kan forklares med dårligt arbejdsmiljø som støv, gasser og dampe. Professor ved Institut for Folkesundhed – Miljø, Arbejde og Sundhed, Vivi Schlünssen forklarer, hvorfor et dårligt arbejdsmiljø kan skade lungerne.

– Når du får partikler og dampe ned i lungerne, kan det give irritation og somme tider en allergisk reaktion i bronkierne. På længere sigt kan det forårsage inflammation i lungerne og medføre lungesygdom som astma og KOL. Fag som frisør, kok, rengøringsassistent, bager og smed er særligt udsatte, siger hun og forklarer, at det i lige så høj grader vigtigt for mennesker med lungesygdomme at beskytte lungerne på arbejdspladsen.

– For mennesker, der allerede har en lungesygdom, kan det have stor betydning for deres sygdom og symptomer, hvad deres lunger udsættes for. Partikler, gasser og dampe i luften kan forværre sygdommen, siger Vivi Schlünssen.


Husk forebyggelseshierarkiet
Heldigvis er der måder at beskytte lungerne på arbejdspladsen. Første step er at se, om du kan fjerne den forurenende kilde – altså helt at undgå at bruge de materialer, som støver eller afgiver dampe. Næste skridt er at undgå at indånde partikler, gasser og dampe ved at fjerne dem fra indåndingszonen for eksempel ved at indkapsle maskiner eller bruge punktsug, der opsuger dampe og partikler.

– Udsugningen skal være vedligeholdt, og vigtigst af alt skal udsugningen være lige over kilden til forureningen. Står der udsugning et andet sted i rummet, er det falsk tryghed, for så når du at indånde partiklerne. Man kan for eksempel suge et stearinlys ud med et punktsug for at se, hvor tæt man faktisk skal på, siger Vivi Schlünssen.

I nogle situationer kan du ikke undgå støv og dampe i indåndingszonen – for eksempel når du svejser eller gør rent med højtryksspuling. Her er du nødt til at bruge åndedrætsværn for ikke at få partiklerne ned i lungerne. Brug værn med grove filtre til grove partikler og finere filtre til gasser og dampe. Men det er ikke kun når arbejdet med de skadelige partikler står på, at du skal forebygge. Vivi Schlünssen fortæller, at et højt rengøringsniveau på arbejdspladsen også er vigtigt for at holde mængden af partikler nede. Her er det vigtigt at bruge støvsuger og våd rengøring og at undgå at feje og bruge trykluft, da det hvirvler støvet op i luften igen.


Behov for prioriteret indsats
Du kan altså selv være opmærksom på din adfærd på arbejdspladsen og bruge forebyggende værn. Men det vigtigste er, at der er en kultur for godt arbejdsmiljø og de rette remedier til at beskytte lungerne på arbejdspladsen. Der mangler dog fortsat viden på området for at sætte mere fokus, mener Vivi Schlünssen.

– Der er behov for en prioriteret indsats, hvor man undersøger niveauerne af partikler på arbejdspladser, og hvad det kan have af konsekvenser for lungepatienter. Det er nødvendigt, hvis vi skal lave den mest målrettede og effektive forebyggelse af lungesygdomme.

 

Forebyggelseshierarkiet

  1. Fjern kilden og undgå forurenende materialer
  2. Fjern partikler fra indåndingszonen
  3. Brug åndedrætsværn

 

Hvad kan du gøre som medarbejder?
Din arbejdsgiver skal sørge for, at arbejdet udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt ift. arbejdsmiljøloven. Hvis du er utilfreds med nogle omstændigheder i arbejdsmiljøet eller har brug for særligt udstyr til at beskytte dine lunger, skal du gå til din arbejdsmiljørepræsentant/
sikkerhedsrepræsentant. I mindre virksomheder er det ledelsen, du skal gå til.