×
×

Rygning påvirker lungefunktion

Rygning påvirker din lungefunktion.

Lungerne udvikler sig fra du bliver født, og de er først fuldt udviklet med en optimal funktion i 25-årsalderen.

Herefter falder din lungefunktion normalt med alderen, hvilket kaldes det aldersbetingede lungefunktionstab.

Vores lunger har en stor reservekapacitet. Det betyder, at det tab, som sker naturligt på grund af alder, ikke har betydning for os. Tabt lungefunktion kan dog ikke genvindes.

Lungefunktionen falder hurtigere ved rygning

Ved rygning falder lungefunktionen betydeligt hurtigere end ved det naturlige aldersbetingede tab. Det  kaldes det accelererede tab.

Du taber altså din lungefunktion hurtigere, når du ryger.

Vi ved, at antallet af rygere, der har direkte risiko for den kroniske lungesygdom KOL er 40-50 %. Det er dermed op mod halvdelen af alle rygere, der udvikler KOL. De kaldes disponerede rygere.

Faldet i lungefunktion hos disponerede rygere er 2-3 gange så stort, sammenlignet med det naturlige tab af lungernes funktion med alderen.

Når lungefunktionen når ned omkring 50-30 %, er tabet invaliderende. Åndenød begynder at blive et problem i hverdagen.

Ved rygestop bliver dit tab af lungefunktion normalt igen
Store undersøgelser viser, at rygestop fører til normalisering af lungefunktionstabet.

Det betyder, at den lungefunktion der er tabt, ikke kan komme igen ved rygeophør. Til gengæld falder lungefunktionen ikke længere så hurtigt, som ved rygning.

Ryger du? Så undgå et acceleret fald i din lungefunktion, og få hjælp til at stoppe her → link til rygestop

Kender du din lungefunktion? Hvis ikke kan du få målt din lungefunktion hos din egen læge. Se her hvordan en lungefunktionsmåling foregår.

Rygestop bremser KOL
Det vigigste middel mod lungesygdommen KOL er rygestop. Så snart du stopper med at ryge, bremser du de ødelæggende processer, der er sat i gang i dine lunger.

Læs mere om KOL og rygning.