×
×

Støtte ved indlæggelser og ambulante kontroller

Forlængelse af barselsdagpenge

Hvis dit nyfødte, lungesyge barn bliver indlagt på hospitalet inden for de første 46 uger efter fødslen, har du som forælder krav på, at orloven forlænges eller udsættes med den tid, barnet har været indlagt, dog højst tre måneder.

Når I bliver udskrevet fra hospitalet, skal du bede om dokumentation på indlæggelsen. Du skal selv søge om forlængelse hos Udbetaling Danmark. Vær opmærksom på, at behandling i hjemmet ikke sidestilles med indlæggelse.

Sygeorlov ved mindst 12 sammenhængende dage

Hvis du bliver nødsaget til at ophøre helt eller delvist med dit arbejde i en periode på grund af dit barns lungesygdom, er det muligt at søge om dagpenge hos Udbetaling Danmark. Betingelsen er, at der er tale om mindst 12 sammenhængende dage. Du kan muligvis være berettiget til både sygeorlov og tabt arbejdsfortjeneste. Snak med dit barns sagsbehandler om dine muligheder.

Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med indlæggelser og kontroller

Hvis dit barn har en betydelig og varig sygdom, kan du være i målgruppen til at få bevilget nødvendige merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med indlæggelse og ambulante kontroller. Du kan søge om dækning af nødvendige merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste i din kommune.

  •  Nødvendige merudgifter -forplejning og ophold

I forbindelse med indlæggelse er det muligt at få dækket udgifter til forplejning. Nogle kommuner har fastsatte beløb for et måltid, så det er en god ide at drøfte det med dit barns sagsbehandler.

  • Nødvendige merudgifter -Transportudgifter

Det er muligt at få dækket udgifterne til transport i forbindelse med indlæggelser og ambulante kontroller.

  • Tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med kontroller og indlæggelse

Som forælder til et lungesygt barn, kan du være nødt til at holde fri fra dit arbejde for at følge dit barn til kontroller og behandling på hospital. Det er her muligt at søge tabt arbejdsfortjeneste ved indlæggelse og ambulante kontroller, hvor du som forælder har et løntab. Der skal årligt være mere end tre kontroller for at få dækket tabt arbejdsfortjeneste.

Sundhedsfaglig redaktør: 
Hjerteforeningen og socialrådgiver Susanne Kitaj