×
×

Samarbejde med skolen om den gode opstart

Ligesom med alt andet nyt, vil det, når du skal til at starte med at gå i skole via en telepresence-robot, kræve lidt tilvænningstid for både dig og skolen.  Der vil forbindelsen med opstarten derudover også brug for, at du og dine forældre sammen med skolen laver en plan for, hvornår og hvordan du kan deltage via robotten. 

Som hjælp og inspiration til den gode opstart, finder du derfor herunder en vejledning til, hvordan et godt opstartsforløb kan se ud, samt hvordan I kan fordele roller og ansvar.  

For at sikre at alle bliver trygge og vante i at bruge robotten i undervisningen, anbefaler vi en trinvis opstart, hvor I eksempelvis fokuserer på tre målsætninger af gangen, samt på at bruge robotten i udvalgte undervisningstimer. I takt med at alle parter bliver mere fortrolige med at bruge robotten, kan I udvide omfanget af timer og aktiviteter, som du kan være med i via robotten. 

Download opstartsskemaet her.

 

Opstartsmøde med lærerteamet  

Før I går i gang med at bruge robotten, anbefaler vi, at I afholder et opstartsmøde med lærerteamet, hvor I afstemmer forventninger og ansvar, samt får lagt en plan for den gode opstart.  

På dette møde er det eksempelvis vigtigt, at I får afklaret: 

  • Hvad er elevens primære formål med at deltage? Er det fx fagligt eller socialt? 
  • Hvor ofte ønsker eleven at deltage via robotten? 
  • Hvilke timer ønsker eleven at deltage i? Nogle elever ønsker fx ikke at deltage i hjemkundskab, da de ikke kan være med til at lave maden – mens andre elever gerne vil være med for at være en del af fællesskabet.   
  • Hvordan får eleven adgang til undervisningsmaterialer? Det kan fx sendes elektronisk eller en forælder kan afhente det på skolen en gang om ugen. 
  • Hvad skal eleven gøre, hvis robotten ikke bliver tændt fra morgenstunden af? Det kan være en ide at have en kontaktlærer, der kan agere som robotansvarlig, og som eleven/forældre kan ringe til, hvis det sker 

Herunder kan I finde et forventningsskema, som I kan udfylde sammen med lærerteamet under opstartsmødet. Det kan bidrage til at tydeliggøre jeres aftaler, så alle parter ved hvem der gør hvad. Find det her.  

Indretning af det gode hjemmeklasseværelse 

Når du skal være i skole hjemmefra via robotten, er det vigtigt, at du har et godt hjemme-klasseværelse. Vi har samlet en række gode råd til, hvordan du kan skabe nogle gode rammer for skolearbejdet derhjemme.  

Dine behov og ønsker kan ændre sig 

Som elev kan dine behov og ønsker for at bruge robotten ændre sig løbende. I nogle perioder kan du måske have mere brug for at deltage i timerne via robotten, fx i forbindelse med sygdom, mens behovet i andre perioder vil være mindre. Derudover kan dit behov ændre sig i takt med at både du og skolen bliver mere trygge ved at bruge robotten og begynder at se nye potentialer. Derfor anbefaler vi, at I sammen løbende evaluerer og afstemmer behov og plan.  

 

Sidst opdateret: 
Onsdag, februar 23, 2022