×
×

Forværring af KOL

Alle patienter med KOL oplever gode dage og dårlige dage, med en forværring af KOL, har du mange dårlige dage i træk.

På de dårlige dage skal der mindre til at udløse et anfald med åndenød end normalt. Anfaldet kommer måske, selv om du sidder helt stille. Det kan også være, at du også oplever hoste og opspyt samtidig med, at du har åndenød. Måske ændrer opspyttet farve fra klart til gulligt eller grønligt.

Hvad er en forværring?
Når en dårlig dag er virkelig slem, eller du fortsætter med at have flere dårlige dage i træk, er der tale om en forværring af din KOL sygdom. En forværring af KOL er det, som lægerne kalder en ”exacerbation i KOL”.

Er du KOL patient, og oplever du slemme forværringer, skal du kontakte din læge, der behandler din sygdom. Mange gange er det din egen læge, der vurderer, hvor syg du er.

Afhængig af din tilstand starter lægen måske en supplerende behandling af din KOL forværring. Andre gange er det nødvendigt, at du bliver tilset i et lungemedicinsk ambulatorium eller får akut behandling for din forværring på en skadestue. Det kan medføre nogle få dages hospitalsindlæggelse. 

Lungefunktionen falder ekstra meget
Nogle patienter føler de mister kontrollen over deres sygdom, når de tænker på, at der kan ske forværringer. Det er også vist, at lungefunktionen falder ekstra meget ved en forværring. Du kan læse mere om hjælp ved åndenød her.
Livskvaliteten og den fysiske kunnen falder også. Det kan tage lang tid – op til flere måneder – før du har det lige så godt, som før forværringen indtrådte, især hvis den har været rigtig slem.

Infektion og virus
Som regel er det en infektion i luftvejene med virus eller bakterier, der gør din KOL værre. Det er ikke en egentlig lungebetændelse. Infektionen sidder som oftest overfladisk i bronkieslimhinderne og giver mere og måske farvet opspyt. Forkølelses- og influenzavirus og flere andre vira kan også udløse en forværring. Derfor en god ide at blive influenzavaccineret hvert år. Læs mere om influenzavaccination.
Ca. 50 – 60 % af forværringerne skyldes en infektion, men det er ikke nødvendigvis med bakterier. Antibiotika er ikke altid nødvendig.

Luftforurening
Luftforurening kan også nogle gange udløse en forværring. Man regner med, at 10 % af alle forværringer skyldes luftforurening. Risikoen afhænger meget af, om du bor i en storby eller om du bor på landet. Læs mere om luftforurening her.

Rygning og passiv rygning
En anden form for ”luftforurening” er rygning. Er du KOL patient, som fortsat ryger, har du meget højere risiko for at blive indlagt på hospitalet med en forværring. Passiv rygning kan også spille en rolle. Bare det, at du befinder dig i et hus, hvor der bliver røget, øger risikoen for, at du får en forværring i din sygdom. 

Vejret
Vejret spiller også en rolle, og der er flere patienter, som bliver indlagt med en forværring om vinteren end om sommeren. I forårs- og efterårsmånederne er risikoen ”midt imellem”. Grunden til at risikoen er større, når det er koldt og fugtigt, skyldes en øget risiko for infektioner. Andre forhold som lufttryk, temperatur og fugtighedsprocent kan også spille en rolle for risikoen for at få åndenød.