×
×

Samarbejder og projekter

Få indblik i Lungeforeningens projekter og samarbejder, der er med til at sikre, at vi som foreningen bidrager til at:

  • Lungesygdomme bliver forebygget, opdaget og behandlet så tidligt som muligt
  • Alle lungesyge og deres pårørende får støtte, viden og tilbud om socialt netværk
  • Kendskabet til lungesygdomme vokser - både politisk og i befolkningen

 

Lungeforeningen samarbejder med forskellige private og offentlige aktører, som du kan læse mere om her på siden:

  1. Partnerskaber
  2. Fonde og puljer
  3. Samarbejde med erhvervslivet

Hvis du vil vide mere om de enkelte projekter og samarbejder, er du velkommen til at sende en mail til info@lunge.dk eller ringe til os på tlf. 60 37 73 13.

Du kan også læse mere om Lungeforeningens retninglinjer her.

Du kan downloade en word-fil med Lungeforeningens retninglinjer for samarbejde med erhvervslivet her.

 

 

1. PARTNERSKABER

Når Lungeforeningen indgår i et partnerskab er det for at skabe noget, foreningen ikke kan skabe alene. Vores partnerskaber kendetegnes ved, at alle bidrager til samarbejdet og alle får noget ud af at indgå i samarbejdet.

 

Friske lunger i arbejde
Friske Lunger i Arbejde er et samarbejdsprojekt mellem 3F og Lungeforeningen. Formålet med projektet er at fremme og forbedre lungesundheden på landets erhvervsskoler. Projektets fokus er særligt på de udsatte teknologi, byggeri og transportuddannelser, men lungesundhed er relevant og vigtigt for alle, så lad endeligt inspirere. Projektet forløber fra 2018-2020 og har tre forskellige initiativer, som du kan læse mere om her.

 

Danskernes Rygevaner
Hvert år undersøger Hjerteforeningen, Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen danskernes rygevaner. Undersøgelsen baseres hvert år på et repræsentativt udsnit af danskerne i forhold til alder, køn, region og uddannelse. Læs om undersøgelsen

 

Partner i Røgfri Fremtid
Lungeforeningen er partner i Røgfri Fremtid, som er et partnerskab mellem Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden. Målet med Røgfrit Fremtid er, at ingen børn og unge ryger i 2030. Og 85 pct. af danskerne bakker op om målsætningen. Læs mere på Røgfri Fremtids hjemmeside

 

Et frisk pust
Projektet ”Et frisk pust” var et samarbejde mellem Lungeforeningen, 3F og fire større arbejdspladser. Det strakte sig fra 2015 til slutningen af 2016. Projektet var støttet af Sundhedsstyrelsen og havde til formål at skabe større fokus på medarbejdernes lungesundhed. Læs mere på temacm.3f.dk/sundhed/tidligere-projekter/frisk-pust

 

Partner i Røgfrit København 2025
Lungeforeningen er partner i Røgfrit København 2025. Målet er en røgfri hovedstad i 2025 - på frivillig basis og uden løftede pegefingre. Lungeforeningen bakker op om visionen ved bl.a. at udbrede kendskabet til og brugen af Lungeforeningens gratis undervisningsmateriale, Liv i lungerne Læs mere om Røgfrit København 2025


Partner i Aalborg - en mere røgfri kommune
Lungeforeningen er partner i Aalborg - en mere røgfri kommune, som bygger på frivillighed frem for forbud og arbejder for en respektfuld kommunikation.


Forum for Mænds Sundhed
Lungeforeningen støtter op om Forum for Mænds Sundhed. Formålet med Forum for Mænds Sundhed er at skabe mere lighed i sundhed ved at koncentrere indsatsen mod de grupper af mænd, der har en dokumentet høj risiko og rummer de største potentialer for at skabe mere lighed i sundhed. Læs mere her: www.sundmand.dk/ 

 

Gadeidrætsorganisationen GAME
Lungeforeningen og GAME har indgået et partnerskab, som er støttet af Sundhedsministeriets sundhedspulje. Formålet har været at skabe røgfrie miljøer ved at gennemføre målrettet træning af ressourcestærke unge fra boligområderne, så de kan fungere som ambassadører for et røgfrit miljø. Projektperioden løb 2014-2017. Læs mere om Lungeforeningens samarbejde med GAME


Mit gode liv
Projektet er et partnerskab mellem Lungeforeningen, Hjerteforeningen og produktionsvirksomheden Arla Foods. Formålet har været at forbedre sundheden herunder lunge- og hjertesundheden for medarbejderne på Arla Foods. Læs mere om projektet "Mit gode liv" Projektperiode: 2015-2017

 

Dansk Oplysnings Forbund (DOF)
Lungeforeningen samarbejder med DOF lokalt i form af kurser og aktiviteter for mennesker med lungesygdomme i lokale DOF-aftenskoler. Fx gennem sang/korsang, yoga, afspænding, motion og mindfullness. Målet er at give mennesker med lungesygdomme et godt liv gennem et større udbud af relevante kurser i de lokale aftenskoler og at udbrede kendskabet til Lungeforeningen. Se en oversigt over alle de kurser medlemsskolerne i DOF har, som henvender sig til mennesker med lungesygdomme. Samarbejdet blev etableret i 2016. 

 

Netværk og patienttrænere i Aarhus Kommune
Lungeforeningen og Aarhus Kommune har samarbejdet om projektet. Formålet har været at etablere træningsnetværk i Aarhus' bydele og uddanne patienttrænere i alle netværkene, som kan stå for den ugentlige træning, og være med til at gøre den givende og inspirende. Projektet er forankret i selvkørende netværk i Aarhus. Se træningsnetværk i Aarhus Kommune

 

Få hjælp til rygestop
Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsens storrygerpulje med 1.002.124 kr. Formålet har været at udvikle rygestopindsats for socialt udsatte og/eller psykisk sårbare borgere i København. Samarbejdspartnere: Københavns Kommune, Røgfrit København, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Kræftens Bekæmpelse. Download rapport og konceptbeskrivelse "Få hjælp til rygestop" under Rapporter og undersøgelser Projektperiode: 2015-2017.

 

Sygdomshåndtering i hverdagen
Lungeforeningen og Københavns Kommune har samarbejdet om projektet. Formålet har været at skabe ny viden om, hvilke behov mennesker med KOL har for støtte fra en telemedicinsk løsning, og hvordan en telemedicinsk løsning kan designes og målrettes borgere med KOL. Projektperiode: 2015-2016. Download rapporten "Sygdomshåndtering i hverdagen"

 

Uddannelse: øget psykosocialt fokus i sundhedsvæsenet til patienter med kronisk sygdom  
Lungeforeningen har sammen med Hjerteforeningen, Diabetesforeningen og Københavns Professionshøjskole udviklet et efteruddannelsesforløb til sundhedsfaglige om psykosocial støtte til mennesker med kronisk sygdom.  

 

Gi' røgen en pause
Lungeforeningen og 3F har udviklet og afprøvet metoder til at nå og fastholde kortuddannede medarbejdere på arbejdspladsen til rygestop. Metoder, der efterfølgende kan implementeres, så indsatsen bliver et væsentligt bidrag til at forebygge udviklingen af lungesygdomme. Også på længere sigt. Projektperiode 2015-2016. Læs mere om projektet "Gi' røgen en pause"

 

Pust Liv i din hverdag
Kampagnen Pust Liv i din hverdag blev gennemført af Sundhedsstyrelsen og Lungeforeningen september 2016, foråret 2019 og i efteråret 2019. Kampagnens formål var var at oplyse om symptomer ved lungesygdomme og få danskerne til at gå til lægen, hvis de har haft symptomer som hoste og åndenød i mere end 2 måneder. Læs mere om kampagnen

 

Sundhed i Miljødebatten (SIM)
Sundhed i miljødebatten-netværk (SIM) er et samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, Astma-Allergi Danmark og Lungeforeningen

 

Rehpa: Palliativ indsats til KOL-patienter
Lungeforeningen har samarbejdet med Palliativt Videncenter (PAVI – i dag REHPA). Formålet har været at undersøge KOL-patienters sygdomsforløb og behov for palliativ indsats. Projektet er støttet af Trygfonden. Projektperiode: 2012-2013. Download rapporten "Palliativ indsats til KOL-patienter"

 

2. FONDE OG PULJER

Lungeforeningen nyder et tæt samarbejde med private fonde, som vi er dybt taknemmelige for – læs mere i Lungeforeningens årsberetning eller kontakt Louise Malling på e-mail  lm@lunge.dk

 

Hvem deler du spyt med?: Corona-kampagne målrettet unge (projektperiode: 2020)
Lungeforeningen har sammen med kommunikationshuset Sincera igangsat kampagnen #Hvemdelerduspytmed. Formålet er få unge til at tænke over, hvordan de kan feste og være sammen mere ansvarligt. Projektet er støttet af Innovationsfonden, Tuborgfondet og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond. Læs mere om Hvem deler du spyt med? her


Safehouse: Digital understøttelse af COVID-19 risiko-grupper (projektperiode: 2020-2021)
Lungeforeningen har med støtte fra Innovationsfonden sammen med Region Sjælland, NærKlinikken og Odsherred Kommune igangsat projektet for at afbøde fysiske og psykiske konsekvenser af COVID-19-krisen for borgere i risikogruppen. Tilbud om digitale løsninger give både borgerne mulighed for at følge deres tilstand gennem virtuel kontakt med sundhedsfagligt personale, og derudover adgang til social virtuelle arrangementer med mennesker i samme situation. Læs mere om Safehouse her: https://www.lunge.dk/lunger/nyheder-lungesyge-borgeres-livskvalitet-skal-forbedres-med-nye-online-muligheder
 

Fra ensomhed til livsmod gennem virtuelle fællesskaber (projektperiode: 2014-2016)
Lungeforeningen har med støtte af VELUX FONDEN på 3 millioner kr. gennemført projektet Fra ensomhed til livsmod gennem virtuelle fællesskaber. Formålet har været at give unge og voksne lungesyge støtte og viden til at tackle deres ensomhed. I projektet er der udviklet redskaber til lungepatienter, som du kan finde under Hjælp til din hverdag - Download rapporten "Fra ensomhed til livsmod gennem virtuelle fællesskaber"


Afstandsprodukter under COVID-19 (projektperiode: 2021)
Med støtte fra Spar Nord Fonden var det muligt at indkøbe et restlager af afstandsprodukter fra Afstandsvest ApS til Lungeforeningens frivillige samt medlemmer. Afstandsprodukter har det formål, at de signalerer, at der skal tages ekstra hensyn til personen, og har samtidig den funktion, at folk i risikogruppen stadigvæk har mulighed for at være en del af samfundet, selvom de skal passes ekstra på.


Frivillige mini-instruktører i Region Hovedstaden: Lev livet med en lungesygdom (projektperiode 2018-2020)
Region Hovedstaden har med støtte fra TrygFonden uddannet mini-instruktører i Region Hovedstaden. Mini-instruktørerne gør det muligt at udbrede Lungeforeningens træningsnetværk for lungesyge, og står for træning og motivation blandt Lungeforeningens medlemmer. Mini-instruktørerne er samtidig brobyggere til kommunens rehabiliteringstilbud.

 

Frivillige KOL-patienttrænere i Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Midt (projektperiode: 2014 - 2018).
Lungeforeningen har med støtte fra TrygFonden uddannet 38 stærke patienttrænere i Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Midt. Patienttrænerne er uddannet til at varetage den ugentlige træning og støtte andre og motivere netværket. De frivillige fungerer samtidig som brobyggere til kommunens rehabiliteringstilbud. Se alle Lungeforeningens netværk og lokaafdelinger her: www.lunge.dk/netvaerk/netvaerk-og-lokalafdelinger 

 

Lungekor i Region Midtjylland (projektperiode: 2017 - 2018). 
2017: Lungeforeningen har med støtte fra Region Midt bygget bro mellem kultur og sundhed i form af lungekor med sang og livsglæde. Vi vil hjælpe kommunerne i Region Midtjylland med at etablere og understøtte lungekor til gavn og glæde for lungepatienter rundt om i kommunerne. Lungekorene skal blive til et fast, og varigt tilbud i samarbejde med kommunerne, og evt. andre aktører.

Læs rapporten på projektet her

 

Aktivitetspuljen
2019: Tilskud til FamilieCamp
2018: Tilskud til Lungekasser og undersøgelse om udvikling af opsøgende indsats til støtte for lungepatienter og pårørende

2017: Tilskud til frivilligseminar med fokus på kvalitet i brugerkontakten, patientvejledning for patienter med forværret lungesygdom og udgivelse af guide til forældre med lungesyge børn og unge.

2016: Tilskud til uddannelsesdage for frivillige og opdatering og udbredelse af KOL-bogen.

2015: Tilskud til udvikling af rådgivning familier med lungesyge børn og til opkvalificering af medarbejdere i daginstitutioner og forældre til børn med astma.

 

Handicappuljen
2016, 2017, 2018, 2019 og 2020: Lungeforeningen har med støtte fra Handicappuljen etableret FamilieCamp og har skabt rammerne om et møde mellem familier med lungehandicappede børn, som giver mulighed for erfaringsudveksling, familieaktiviteter samt viden og støtte til familier med lungesyge børn.

 

Eva Merethe Falck Crones Fond
2019: Eva Merethe Falck Crones Fond har givet støtte til at Lungeforeningen kan understøtte vores lokale netværk med træningsredskaber og indkøb af sangbøger.  

 

Region Midtjylland Kulturudviklingsmidler
2017: 
Lungeforeningen har med støtte fra Region Midtjylland Kulturudviklingsmidler bygget bro mellem kultur og sundhed i form af lungekor med sang og livsglæde. Vi vil hjælpe kommunerne i Region Midtjylland med at etablere og understøtte lungekor, til gavn og glæde for lungepatienter rundt om i kommunerne. Lungekorene skal blive til et fast, og varigt tilbud i samarbejde med kommunerne, og evt. andre aktører.

 

Udlodningspuljen til særlige sociale formål
2017:
Lungeforeningen har med støtte fra udlodningspuljen arbejdet målrettet med kronisk lungesyge, primært borgere med KOL i Danmarks yderkommuner, hvor der er mangel på varige tilbud til målgruppen og deres pårørende. Vi vil med dette projekt skabe flere varige tilbud til borgere med lungesygdomme i form af netværk og aktiviteter lokalt. Projektet skal styrke borgernes selvopfattelse og give dem overskud og livsmod i en hverdag der er præget af åndenød og angst.

 

Uddannelsespuljen
2017:
Lungeforeningen med støtte fra Uddannelsespuljen arbejdet med aktiviteter for alle frivillige i Lungeforeningen, som arbejder med det brugerrettede arbejde i form af professionel, faglig rådgivning og vejledning på telefon og mail, lokale tilbud i form af hjælp og støtte til mennesker med lungesygdomme og deres pårørende samt landsdækkende netværk for mennesker med specifikke fælles problemstillinger.

 

Ole Olsens Legat til minde om hans hustru Anna Olsen
2016 og 2017:
 Lungeforeningen har med støtte fra Ole Olsens legat til minde om hans hustru Anna Olsen kunne arbejdet med forskning i lungesygdomme.

 

Trygfonden Region Midt 
2016: 
Lungeforeningen har med støtte fra Trygfonden Region arbejdet med lave en indsats i skolen, der støtter børn og unge, der har astma, eller hvor der kan være mistanke om astma, så de undgår alvorlige konsekvenser som social isolation, højt sygefravær og indlæringsvanskeligheder. Det vil give børn og unge med astma muligheden for et godt skoleliv og mindske risikoen for, at de senere udvikler KOL eller andre livstilsygdomme.

 

Jens Ove Jacobsens Almennyttige Fond
2016:
Lungeforeningen har med støtte fra Jens Ove Jacobsens Almennyttige Fond hjulpet forældre til lungesyge børn med at kunne støtte deres eget barn bedst muligt Forældrene har brug for viden og for at spejle sig i andre, der står i samme situation, brug for at tale med hinanden og ønsker sig erfaringsbaseret viden.

 

Toosbuys Fond
2016:
Lungeforeningen har med støtte fra Toosby Fond afholdt Familiecamp for familier med lungesyge børn.

 

Fonden af 24. december 2008

2016 og 2019: Lungeforeningen har med støtte fra Fonden af 24. december 2008 etableret FamilieCamp og har skabt rammerne om et møde mellem familier med lungehandicappede børn, som giver mulighed for erfaringsudveksling, familieaktiviteter samt viden og støtte til familier med lungesyge børn

 

Grosserer Osvald Christensens Mindefond
2015: 
Lungeforeningen har med støtte fra Grosserer Osvald Christensens Mindefond indkøbt træningsredskaber til frivilligt træningsnetværks for mennesker med lungesygdomme i Viborg og Skive kommune.

 

Tømmerhandler Alfred Gotlieb Nilsson og hustru, Karen Marie Nilssons Legat
2015:
Tømmerhandler Alfred Gotlieb Nilsson og hustru, Karen Marie Nilssons Legat har bevilget støtte til Lungeforeningens arbejde.

 

Louis Petersen legat 
2015:
Lungeforeningen har med støtte fra Louis Petersens legat kunne afholde FamilieCamp for familier med ét eller flere lungesyge børn. Familierne består af børn med svær lungesygdom, deres søskende og deres forældre.

 

Lego Medarbejdernes Jubilæumslegat 
2015: 
Lungeforeningen har med støtte fra Lego Medarbejdernes Jubilæumslegat kunne afholde FamilieCamp for familier med lungesyge børn. Familierne består af børn med svær lungesygdom, deres søskende og deres forældre.

 

Velfærds- og forskningsfonden for pædagoger
2015: Velfærds- og forskningsfonden for pædagoger har støttet Lungeforeningens arbejde med lungesyge børn.

 

3. SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Lungeforeningen er som privat patientforening og sygdomsbekæmpende organisation afhængig af indsamlede midler i form af medlemskaber, gaver og arv, men også fra samarbejde med erhvervslivet.

 

COOP
Lungeforeningen støtter op om COOP Danmarks borgerforslag om at gemme tobak væk fra hylderne. COOP Danmark har udarbejdet en film om kampagnen. Se filmen om borgerforslag om at gemme tobakken væk fra hylderne

 

KMD
KMD ønsker med partnerskabet at yde bidrag til Lungeforeningens arbejde for bedre behandling af lungepatienter i Danmark. Området for lungesygdomme er af stor interesse for KMD, da virksomheden har en strategi, der ønsker at understøtte de store velfærdsområder – herunder behandling, pleje og genoptræning af patienter med kroniske lidelser. Periode: 2013-2015.

 

Matas
Lungeforeningen samarbejdede med Matas i 2014 og 2016. Formålet var at forebygge lungesygdomme ved at sætte fokus på, hvor vigtigt det er at opdage lungesygdomme i tide, oplyse om symptomer på lungesygdomme og informere om, hvordan man forebygger lungesygdomme.
Læs mere om Lungeforeningens samarbejde med Matas

 

BILKA
Lungeforeningen havde i 2017 og 2018 et samarbejde med Bilka om tidlig opsporing af lungesygdomme i forbindelse med Den Internationale Lungedag. På Lungedagen tilbød 18 Bilkaer i Danmark at lave lungefunktionsmålinger i samarbejde med Lungeforeningen. Læs om samarbejdets første år

 

Fresenius Kabi

2017, 2018, 2019, 2020, 2021: Fresenius Kabi har støttet Lungeforeningens arbejde: Støtten er ikke øremærket specifikke tiltag, det står Lungeforeningen frit for uafhængigt af Fresenius Kabi at anvende midlerne. Samarbejdsaftale. 

2016: Formålet med samarbejdsaftalen er at udvikle og afholde to ernæringskurser for lungepatienter og pårørende på Lungeforeningens rekreationscenter Boserupminde

2015: Fresenius Kabi har støttet Lungeforeningens arbejde: Støtten er ikke øremærket specifikke tiltag, det står Lungeforeningen frit for uafhængigt af Fresenius Kabi at anvende midlerne.

Samarbejdsaftale

 

ResMed Maribo
2017:
ResMed Maribo har støttet Lungeforeningens arbejde: Støtten er ikke øremærket specifikke tiltag, det står Lungeforeningen frit for uafhængigt af ResMed Maribo at anvende midlerne.

2016: ResMed Maribo har støttet Lungeforeningens arbejde: Støtten er ikke øremærket specifikke tiltag, det står Lungeforeningen frit for uafhængigt af ResMed Maribo at anvende midlerne.

 

Boehringer-Ingelheim
2019: Lungeforeningen har med støtte fra Boehringer-Ingelheim kortlagt IPF-patienters forløb fra første symptomer til diagnose. Målet er at identificere mulige barrierer i udrednings- og behandlingsforløb samt at afdække patienternes støttebehov.
Samarbejdsaftale

2017: Lungeforeningen har med støtte fra Boehringer-Ingelheim opdateret og udbygget det redaktionelle indhold på lunge.dk om IPF (Ideopatisk Pulmonal Fibrose) i Danmark målrettet patienter og pårørende, herunder at kunne tilbyde opdaterede oplysninger om IPF og relaterede emner til patienter, pårørende, sundpersoner og offentligheden.

2016: Lungeforeningen har med støtte fra Boehringer-Ingelheim redigeret og genoptrykt KOL – pjecen. Målet er at besvare de vigtigste spørgsmål om KOL, som patienter og pårørende måtte have.

2015: Boehringer-Ingelheim har støttet Lungeforeningens arbejde: Støtten er ikke øremærket specifikke tiltag, det står Lungeforeningen frit for uafhængigt af Boehringer-Ingelheim at anvende midlerne. 
Samarbejdsaftale 

 

AstraZeneca (projektperiode: 2012-2013)
Lungeforeningen har med støtte fra AstraZeneca lavet en film om tidlig opsporing af lungesygdomme. Lungeforeningen har udarbejdet let forståeligt billede materiale i form af videoer. Formålet har været at understøtte tidlig opsporing af alle lungesygdomme fx KOL. Materialet findes på dansk, engelsk, grønlandsk, tyrkisk og arabisk.
Se filmene om tidlig osporing af lungesygdomme

2024:KOL screening og casebrief. Læs samarbejdsaftalen her.

MariboMedico
2015:
MariboMedico har støttet Lungeforeningens arbejde: Støtten er ikke øremærket specifikke tiltag, det står Lungeforeningen frit for uafhængigt af MariboMedico at anvende midlerne.

 

Novartis
2017:
Lungeforeningen har med støtte fra Novartis udviklet rådgivningsmetoder til pårørende til KOL-patienter med henblik på at styrke patient-pårørende-relationen ift. mestring af sygdommen.

2015: Lungeforeningen har med støtte fra Novartis foretaget en kvalitativ undersøgelsen med formålet at afdække samboende pårørendes rolle i KOL-patienters sygdomsforløb og hverdag. Læs rapporten her: www.lunge.dk/rapporter 

 

Pfizer
2015:
Pfizer har støttet Lungeforeningens arbejde. Støtten er ikke øremærket specifikke tiltag, det står Lungeforeningen frit for uafhængigt af Pfizer at anvende midlerne.

 

AGA A/S, Linde Healthcare
2015:
AGA A/S, Linde Healthcare har støttet Lungeforeningens arbejde. Støtten er ikke øremærket specifikke tiltag, det står Lungeforeningen frit for uafhængigt af AGA A/S, Linde Healthcare A/S at anvende midlerne.

 

Roche A/S
2019:
Roche A/S har ydet støtte til afholdelse af netværksarrangementer for mennesker med lungefibrose. Læs samarbejdsaftalen her.

2018: Roche A/S har ydet støtte til afholdelsen af National lungekonference for sundhedsprofessionelle 2018. 

2016: Roche A/s har ydet støtte til, at Lungeforeningen kunne fortage en undersøgelse om IPF-patienters sygdomsforløb og hverdagsliv. Læs rapporten her: www.lunge.dk/rapporter

2016: Roche A/S har støttet Lungeforeningens arbejde. Støtten er ikke øremærket specifikke tiltag, det står Lungeforeningen frit for uafhængigt af Roche A/S at anvende midlerne.

2015: Roche A/S har støttet Lungeforeningens arbejde. Støtten er ikke øremærket specifikke tiltag, det står Lungeforeningen frit for uafhængigt af Roche A/S at anvende midlerne.Sanofi
2021-2022: Sanofi har ydet støtte til desease awareness indsats rettet mod patienter med næsepolypper og deres pårørende. Læs samarbejdsaftalen her. 
2021: Sanofi har ydet støtte til disease awareness indsats rettet mod astmapatienter og deres pårørende. 

 

GSK
2021: GSK har sponsoreret genoptryk af Åndenødskortet og åndenødsvideoer. Læs samarbedsaftalen her.

2021: Online møde/webinar: ”Patienter med en lungesygdom skal kunne føle sig trygge, når de forlader deres hjem – Åndenødskort – et redskab til patienter med åndenød” i samarbejde med GSK. Læs samarbejdsaftale her.

2023: Oplæg: ”Hvordan kan Lungeforeningen hjælpe patienter med KOL, deres pårørende samt sygeplejersker og andet plejepersonale” i samarbejde med GSK. Læs samarbejdsaftale her. 

 

Pulmonx

2023: Pulmonx har bidraget med støtte til Lungeforeningen til bl.a. sponsorat af Lungedagen, fagligt indhold vedr. lungevolumenreducerende behandling. Læs samarbejdsaftalen her.